Incorporeu una activitat

Només s'inclouran a l'Agenda les activitats organitzades pels centres i les unitats de la UPC o les que estiguin obertes a tota la comunitat universitària.
Les activitats enviades a l'Agenda seran revisades pel Servei de Comunicació.