Contactes per a la matrícula dels centres docents

Centre Telèfons Horaris Correu electrònic / Tiquets
EEBE Gestió Acadèmica
93 413 74 20 / 93 413 72 60
Call center (només entre els dies 17 i 23  de julio)
93 413 75 00
Gestió Acadèmica
De dilluns a divendres: de 10:15 h a 13:15 h
Call center
De dilluns a divendres: de 9 h a 16 h
demana.upc.edu/gaeebe
EETAC 93 552 35 02 De dilluns a divendres
Atenció presencial: de 11 h a 13 h
Del 15 al 29 de juliol: de 11 h a 12 h
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
EPSEB 93 401 63 00 De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h                             Suport.academic.epseb@upc.edu
EPSEM 93 877 72 05 / 06 De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h gestioacademica@epsem.upc.edu
EPSEVG Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 896 77 07
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h academica.epsevg@upc.edu
ESAB 93 552 35 02 De dilluns a divendres
Atenció presencial: de 11 h a 13 h

Del 15 al 29 de juliol: de 11 h  a 12 h
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
ESEIAAT Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE)
93 739 81 18
De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h sau.eseiaat.upc.edu/
ETSAB 93 401 63 59 Juny, juliol i setembre
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h
D'octubre a maig
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h
Dilluns i dimecres: de 15 h a 17 h
secretaria.etsab@upc.edu
ETSAV 93 401 78 50
93 401 78 52
De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h gestio.academica.etsav@upc.edu
ETSECCPB SIAE  (Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant)
Call center Matrícula
Del 15 al 26 de juliol i setembre de 10:00 a 13:00 h
93 401 68 56

Suport a l'automatrícula e-Secretaria
Dies d'automatrícula de 10:00 a 14:00 h
934 011 840
SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
Juny, primera quinzena de juliol
dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h

SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
Del 15 al 26 de juliol i mes de setembre de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h
Graus
graus.camins@upc.edu

Màsters
masters.camins@upc.edu
ETSEIB Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 401 66 09
De dilluns a divendres: de 11 h a 13:30 h demana.upc.edu/etseib/
ETSETB 93 401 67 72
93 401 72 42
93 401 67 50
De dilluns a dijous: de 11 h a 14 h
Divendres: de 11 h a 13 h
secretaria@etsetb.upc.edu
FIB 93 401 69 49 al matí
93 401 70 00 a la tarda
De dilluns a divendres: de 9:30 h a 13:30 h
secretaria@fib.upc.edu
FME 93 401 72 98
93 401 56 99
De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h secretaria.fme@upc.edu
FNB 93 401 79 31
93 401 79 25
De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h gestio.academica@fnb.upc.edu
FOOT 93 739 83 59
93 739 83 08
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13 h gestio.academica.foot@upc.edu
CITM 93 112 03 67
93 114 68 06 / 08 / 09
De dilluns a divendres: de 9 h a 14 h info.citm@citm.upc.edu
marc.borras.mar@citm.upc.edu
EAE 93 227 53 01 (Itziar Bengoetxea)
93 281 23 73 (Joan Martí)
93 227 80 90
De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h

ibengoetxea@eae.es
jmarti@eae.es

EUNCET 93 730 16 08 (Terrassa) / 93 730 17 43 (Barcelona)
De dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 a 18 h

mgallel@euncet.es (Terrassa)

hfernandez@euncet.es (Barcelona)

CFIS 93 401 07 84 De dilluns a divendres de 10:30 h a 14 h cfis.matricula@upc.edu