Contactes per a tràmits acadèmics dels centres docents

Centre Telèfons Horaris Correu electrònic / Tiquets
Escola d'Enginyeria Agrolimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat

93 552 35 02

Atenció presencial: dilluns, dimarts i dijous:
d'11 h a 13 h

Fora d'aquest horari, atenció no presencial

https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php

demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EBBE) Gestió Acadèmica
93 413 74 20 / 93 413 72 60

Call Center (els dies 14,17,18,19,25 i 26 de juliol)
93 413 75 00
Gestió Acadèmica
De dilluns a divendres: de 10:15 h a 13:15 h


Call Center
Els dies 14,17,18,19,25 i 26 de juliol. Horari de 9:30 a 15:00 h
demana.upc.edu/gaeebe
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat
93 552 35 02

Atenció presencial: dilluns, dimarts i dijous:

d'11 h a 13 h

Fora d'aquest horari, atenció no presencial
https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php

demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Gestió Acadèmica
93 401 62 45 / 93 401 08 62

Secretaria
93 401 63 00

De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h                               suport.academic.epseb@upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Servei d'Informació
93 877 72 02

Telegram (de l'1 al 31 de juliol i de l'1 al 29 de setembre): @GestioAcademicaMANRESA

De dilluns a divendres: de 10 h a 13:30 h

ga.epsem@upc.edu

https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 896 77 07
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h

academica.epsevg@upc.edu

https://demana.upc.edu/utgvg/

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE)
93 739 81 18

Presencial:

(recomanable demanar la cita prèvia a https://demana.upc.edu/eseiaat)
De dimarts a divendres d'11:00 h a 13:00 h  

https://sau.eseiaat.upc.edu/


No presencial: https://demana.upc.edu/eseiaat

https://demana.upc.edu/eseiaat
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Secretaria
93 401 63 59

Juny, juliol i setembre
De dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h
D'octubre a maig
De dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h
Dimarts de 15:00 a 17:00 h
https://demana.upc.edu/etsab/
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Secretaria
93 405 41 10

Presencial amb cita prèvia: dimarts, dimecres i dijous de 11 h a 13 h

Els díes de matrícula de 9:00 h a 15:00 h 

https://intranet.etsav.upc.edu/tramits/

gestio.academica.etsav@upc.edu

https://demana.upc.edu/etsav/

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)

Call center Matrícula
93 401 18 40
De 10:00 h a 13:00 h

SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)


Amb cita prèvia de dilluns a divendres d'11:00 h a 13:00 h
https://citaprevia.upc.edu/camins

Sense cita prèvia de dilluns a dijous de 10:00 h a 11:00 h

Graus
graus.camins@upc.edu

Màsters
masters.camins@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Suport a l'automatrícula els dies de matrícula:

93 401 56 54
93 401 68 58

Atenció presencial: de dilluns a divendres d'11 a 13:30 h.

Atenció telefònica: Dies de matrícula de 9:00 h a 14:00 h.

demana.upc.edu/etseib/
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Xat de matrícula (exclusivament els dies de matrícula)
De 9:00 h a 15:00 h
93 405 41 74
93 401 67 72
93 401 59 66
93 401 67 50

Atenció presencial exclusivament amb cita prèvia
https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/cita-previa
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:00 h
secretaria.etsetb@upc.edu

Xat de matrícula (exclusivament els dies de matrícula)
De 9:00 h a 15:00 h
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Call center matrícula (dies de matrícula de 9:30 a 14:30)
93 401 69 49 (Graus)
93 401 77 28 (Graus)
93 401 77 29 (Màsters)
93 401 73 00 (Graus i Màsters)

Atenció presencial només amb cita prèvia per a tràmits que no es puguin fer telemàticament a https://www.fib.upc.edu/ca/cita-previa  

No presencial: secretaria@fib.upc.edu
secretaria@fib.upc.edu
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Gestió Acadèmica
93 401 72 98
93 401 56 99

Telefònica: de dilluns a divendres d'11:00 h a 13:00 h (a partir de les 9:00 h els dies de matrícula)

Presencial: amb cita prèvia https://intranet.utgam.upc.edu/citaprevia_fme/

secretaria.fme@upc.edu
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) Gestió Acadèmica
93 401 79 40
93 401 79 25
De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h gestio.academica.fnb@upc.edu
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) Gestió Acadèmica
93 739 83 59
93 739 81 33
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13 h gestio.academica.foot@upc.edu
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM)

Secretaria
93 112 03 67
93 114 68 06
93 115 37 92

De dilluns a divendres: de 8 h a 18 h

info.citm@citm.upc.edu

laia.castells@citm.upc.edu


cristina.alba@citm.upc.edu

EUNCET Business School

Informació nou accés: 93 547 60 66

Matrícula: 93 730 16 08

De dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 a 18 h

Informació nou accés: grados@euncet.com / master@euncet.com

Matrícula: matricula@euncet.com

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) Secretaria

93 401 07 84

De dilluns a divendres de 10:30 h a 14 h cfis.matricula@upc.edu