Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Direcció
Jordi Ros Ballesteros
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 63 29 / 63 33
C/e
informacio.etsab@upc.edu
Web
http://www.etsab.upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació.