Grup UPC

El Grup UPC està format per les entitats en les quals la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té directament o indirectament una participació majoritària, ja sigui en els seus òrgans de decisió, el capital o el seu fons patrimonial.
 • Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible-Martorell

  El Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible – Martorell és un node de formació, d'innovació i de creació al voltant de la mobilitat més avançada. Concebut com un espai de coneixement connectat amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la seva activitat acadèmica, configura un ecosistema singular en el qual la inserció i la qualificació de les persones és un eix central.

 • CIM UPC

  CIM UPC és un centre d'innovació i tecnologia especialitzat en tecnologies avançades de la producció. Ajuda les empreses i els professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica i d'innovació oferint serveis tecnològics en el sector industrial i programes formatius específics.

 • Fundació b_TEC

  La Fundació b_TEC té la voluntat d'impulsar el projecte universitari al Campus Diagonal-Besòs que connecti l'administració, les universitats i el món empresarial i que actuï com a motor de transformació del territori.

 • Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC)

  La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC) és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que depèn de la UPC i que recull la trajectòria i l'experiència dels centres que la integren. Pretén millorar les condicions de transferència i valorització de la recerca i la tecnologia dels centres TECNIO UPC cap a les empreses i la societat en general.

 • Fundació Politècnica de Catalunya

  La Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) és la institució creada per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de formació permanent adreçades als professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya.

 • Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)

  Parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la UPC, que té com a objectiu potenciar un espai físic multidisciplinari en què recerca, innovació i transferència de coneixement esdevinguin motor de desenvolupament, tant en l'àmbit regional com mediterrani.

 • UPCnet

  UPCnet és l'empresa del Grup UPC creada per a la prestació de serveis en tots els àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquests serveis van adreçats tant a les diferents unitats de la UPC i a la resta d'empreses del Grup.

 • IThinkUPC

  IThinkUPC és l’empresa de consultoria i serveis avançats de software de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ajuda a les empreses a millorar la vida dels seus clients i empleats creant solucions i serveis avançats de software.