Comissió d'Apel·lació

És l’encarregada de valorar les reclamacions que es fan contra les propostes de les comissions d’accés i també les reclamacions relatives a les altres places de personal docent i investigador.

Composició de la Comissió d'Apel·lació