Francesc Torres

Francesc Torres (Eivissa, 1962), ha estat rector de la UPC des del 7 de desembre de 2017 fins al 7 de juny de 2021.

És catedràtic i enginyer de Telecomunicació (1988) per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on desenvolupa docència i recerca en l’àmbit de les radiocomunicacions i l’observació de la Terra. Va iniciar la seva trajectòria professional a l’Agència Europea de l’Espai (ESA) a Holanda, el 1988-1989. Ha estat cap d’Estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador del màster internacional de recerca MERIT Erasmus Mundus (2006-2009) i director del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (del 2013 al 2017). Ha rebut el Premi a la Millora de la Qualitat en la Docència Universitària (1997) del Consell Social de la UPC pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB).

Des del grup de teledetecció Remote Sensing Laboratory (RSLab), ha participat en més de 70 contractes finançats per l’Administració i la indústria, principalment per al desenvolupament del sensor SMOS (ESA), el primer satèl·lit liderat per la indústria estatal (EADS-CASA Espacio), que des del 2009 proporciona dades per a l’estudi del cicle de l’aigua i la millora dels models climàtics. És autor de més de 200 publicacions en revistes i congressos internacionals de prestigi i ha rebut, com a membre del RSLab, diversos reconeixements: el Premi Duran Farell del Consell Social (2000), el Premi Ciutat de Barcelona (2001), el premi de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (2004) i el Premi de l’Aeronàutica (Ajuntament de Barcelona, 2011). Ha estat vicepresident fundador de l’SMOS Barcelona Expert Centre (2007-2010) i també ha gaudit d’un any sabàtic a la NASA (Jet Propulsion Laboratory-Caltech, 2005-2006, Califòrnia) com assessor extern del projecte GeoSTAR. És membre de la Unitat d’Excel·lència María de Maeztu 2017-2020 CommSensLab de la UPC.

En l’àmbit professional, ha participat en iniciatives amb diferents col·legis professionals, entre elles, la creació de la demarcació a Catalunya del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació (2000-2002), des d’on va col·laborar en la promoció de la professió: organització dels informes ‘75 propostes per al desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya’ i ‘Estudi de la situació socio-professional dels enginyers de Telecomunicació de Catalunya, 2002’. També va participar en l’organització i moderació de diferents jornades amb l’Administració local realitzades en diferents indrets de Catalunya, amb la col·laboració de les diputacions i dels Consells Comarcals.