Gabriel Ferraté i Pascual

Nascut a Reus, Baix Camp, l'any 1932. Doctor enginyer industrial i pèrit agrícola. L'any en què es va titular, 1958, va fundar a Reus l'empresa CIBER, dedicada al disseny i fabricació d'equips d'electrònica industrial. La seva activitat professional, científica i investigadora s'ha centrat en els camps de l'automàtica, la informàtica, la robòtica i la intel·ligència artificial.

Va crear i dirigir el Laboratori d'Automàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), va ser director de l'Institut de Cibernètica, centre de recerca mixt CSIC-UPC, i membre de diferents consells consultius nacionals i internacionals.

Catedràtic d'Automàtica de l'ETSEIB, des de 1968, centre universitari d'on fou director del 1969 al 1972. Rector de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) del 1972 al 1975, amb un parèntesi del 1976 al 1978, quan fou nomenat director general d'Universitats i Investigació, i més tard director general de Política Científica.

L'any 1978 va ser elegit rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), càrrec que va ocupar fins al 1994.

[Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec]