Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (9 de desembre de 2020)
  • Ple del Consell Social (21 de desembre de 2020)

Pressupost 2021