Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (11 de desembre de 2018)
  • Ple del Consell Social (17 de desembre de 2018)

Pressupost 2019