Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (11 de desembre de 2019)
  • Ple del Consell Social (23 de desembre de 2019)

Pressupost 2020