Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (17 de desembre de 2021)
  • Ple del Consell Social (21 de desembre de 2021)

Pressupost 2022