Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (19 de desembre de 2023)
  • Ple del Consell Social (21 de desembre de 2023)

Pressupost 2024