Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (22 de febrer de 2018)
  • Ple del Consell Social (5 de març de 2018)

Pressupost 2018 complet