Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (19 de desembre de 2022)
  • Ple del Consell Social (19 de desembre de 2022)

Pressupost 2023