Pressupost

Aprovat per:

  • Consell de Govern (15 de desembre de 2016)
  • Ple del Consell Social (19 de desembre de 2016)

Pressupost 2018 complet