Treballa a la UPC

Consulta la informació referent als processos d'accés, selecció i provisió de llocs de treball, de promoció i mobilitat de personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis de la UPC. Les persones interessades a prendre part en els processos de selecció n'han de consultar els requisits específics a les bases de cada convocatòria i presentar la sol·licitud de participació en el termini establert.

Personal docent i investigador (PDI) funcionari i contractat

Personal d'administració i serveis (PAS) funcionari i laboral