Contactes per a la matrícula dels centres docents

Centre Telèfons Horaris Correu electrònic / Tiquets
Escola d'Enginyeira Barcelona Est (EBBE) Gestió Acadèmica
93 413 74 20 / 93 413 72 60

Call Center
93 413 75 00
Gestió Acadèmica
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 12:30 h


Call Center
divendres 17 de juliol de 9 a 14 h
20, 21 i 22 de juliol de 9 a 16 h
7, 8, 9 i 10 de juliol de 9 a 15 h

demana.upc.edu/gaeebe
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat
93 552 35 02

De dilluns a divendres
Atenció presencial: de 11 h a 13 h

Juliol: atenció no presencial
https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Secretaria
93 401 63 00

De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h                             Suport.academic.epseb@upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Àrea de Gestió Acadèmica
93 877 72 05 / 06

De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h gestioacademica@epsem.upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 896 77 07
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h academica.epsevg@upc.edu
Escola d'Enginyeria Agrolimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat

93 552 35 02

De dilluns a divendres
Atenció presencial: de 11 h a 13 h

Del 15 al 29 de juliol: de 11 h  a 12 h
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE)
93 739 81 18

Presencial (amb cita prèvia a https://sau.eseiaat.upc.edu/)
De dimarts a divendres: de 11h a 13h  

No presencial: https://sau.eseiaat.upc.edu/
sau.eseiaat.upc.edu/
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Secretaria
93 401 63 59

Juny, juliol i setembre
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h
D'octubre a maig
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h
Dilluns i dimecres: de 15 h a 17 h
secretaria.etsab@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Secretaria
93 401 78 50
93 401 78 52

De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h gestio.academica.etsav@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) SIAE  (Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant)
Call center Matrícula
A partir del 27 de juliol i setembre de 10:00 a 13:00 h
93 401 68 56

Suport a l'automatrícula e-Secretaria
Dies d'automatrícula de 10:00 a 14:00 h
934 011 840
SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
mes de juliol amb cita prèvia dimarts, dimecres i dijous de 10:00 a 13:00 h

SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
Mes de setembre de dilluns a divendres sense cita previa (segons evolució pandèmia) de 10:00 a 13:00 h
Graus
graus.camins@upc.edu

Màsters
masters.camins@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 401 56 54
93 401 68 58
Actiu sols els dies de matrícula de 9:30 a 15:00 hores demana.upc.edu/etseib/
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Gestió Acadèmica
93 401 67 72
93 401 72 42
93 401 67 50

De dilluns a divendres: de 10:30h a 13:00h secretaria.etsetb@upc.edu
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Call center matrícula (dies de matrícula de 9:30 a 14:30)
93 401 69 49 (Graus)
93 401 77 28 (Graus)
93 401 77 29 (Màsters)
93 401 73 00 (Graus i Màsters)

Atenció presencial només amb cita prèvia per a tràmits que no es puguin fer telemàticament a https://www.fib.upc.edu/ca/cita-previa  

No presencial: secretaria@fib.upc.edu
secretaria@fib.upc.edu
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Gestió Acadèmica
93 401 72 98
93 401 56 99

De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h secretaria.fme@upc.edu
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) Gestió Acadèmica
93 401 79 31
93 401 79 25
De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h gestio.academica@fnb.upc.edu
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) Gestió Acadèmica
93 739 83 59
93 739 83 08
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13 h gestio.academica.foot@upc.edu
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM)

Secretaria
93 112 03 67
93 114 68 06 / 08 / 09

De dilluns a divendres: de 8h a 18h info.citm@citm.upc.edu
marc.borras.mar@citm.upc.edu
EAE Business School Secretaria

Itziar Bengoetxea 932275301

Joan Martí
932812373 / 93 227 80 90

De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h

ibengoetxea@eae.es
jmarti@eae.es

EUNCET Business School Secretaria

93 730 19 00

De dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 a 18 h

Baldo Vazquez: bvazquez@euncet.es

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) Secretaria

93 401 07 84

De dilluns a divendres de 10:30 h a 14 h cfis.matricula@upc.edu