Contactes per a la matrícula dels centres docents

Centre Telèfons Horaris Correu electrònic / Tiquets
Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EBBE) Gestió Acadèmica
93 413 74 20 / 93 413 72 60

Call Center (del 15 al 23 de juliol)
93 413 75 00
Gestió Acadèmica
De dilluns a divendres: de 10:15 h a 13:15 h


Call Center
Del 15 al 23 de juliol de 9 h a 15 h
demana.upc.edu/gaeebe
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat
93 552 35 02

Atenció presencial: dilluns, dimarts i dijous.

De 11 h a 13 h

Fora d'aquest horari, atenció no presencial
https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php

demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Secretaria
93 401 63 00

De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h                               suport.academic.epseb@upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Àrea de Gestió Acadèmica
93 877 72 05 / 06 / 04 / 18

Telegram (de l'1 al 31 de juliol):@GestioAcademicaMANRESA

De dilluns a divendres: de 10h a 13h gestioacademica.epsem@upc.edu

https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 896 77 07
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h

academica.epsevg@upc.edu

https://demana.upc.edu/utgvg/

Escola d'Enginyeria Agrolimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat

93 552 35 02

Atenció presencial: dilluns, dimarts i dijous.
De 11 h a 13 h

Fora d'aquest horari, atenció no presencial

https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php

demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE)
93 739 81 18

Presencial:

(recomanable demanar la cita prèvia a https://demana.upc.edu/eseiaat)
De dimarts a divendres de 11h a 13h  

https://sau.eseiaat.upc.edu/


No presencial: https://demana.upc.edu/eseiaat

https://demana.upc.edu/eseiaat
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Secretaria
93 401 63 59

Juny, juliol i setembre
De dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h
D'octubre a maig
De dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h
Dimarts de 15:00 a 17:00 h
https://demana.upc.edu/etsab/
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Secretaria
93 405 41 10

Presencial amb cita prèvia: dimarts, dimecres i dijous de 11 h a 13 h

https://intranet.etsav.upc.edu/tramits/

gestio.academica.etsav@upc.edu

https://demana.upc.edu/etsav/

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

SIAE  (Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant)

Call center Matrícula
93 401 18 40
De 10:00 h a 13:00 h

Presencial amb cita prèvia a:

SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
Amb cita prèvia de dilluns a divendres de 10:00 h a 13:00 h
https://citaprevia.upc.edu/camins

Graus
graus.camins@upc.edu

Màsters
masters.camins@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Suport a l'automatrícula els dies de matrícula:

93 401 56 54
93 401 68 58

De 9 h a 14:00 h demana.upc.edu/etseib/
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Xat de matrícula (exclusivament els dies de matrícula)
De 9:00 h a 15:00 h
93 405 41 74
93 401 59 66
93 401 67 50

Atenció presencial exclusivament amb cita prèvia
https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/cita-previa
De dilluns a divendres: de 10:30h a 13:00h
secretaria.etsetb@upc.edu

Xat de matrícula (exclusivament els dies de matrícula)
De 9:00 h a 15:00 h
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Call center matrícula (dies de matrícula de 9:30 a 14:30)
93 401 69 49 (Graus)
93 401 77 28 (Graus)
93 401 77 29 (Màsters)
93 401 73 00 (Graus i Màsters)

Atenció presencial només amb cita prèvia per a tràmits que no es puguin fer telemàticament a https://www.fib.upc.edu/ca/cita-previa  

No presencial: secretaria@fib.upc.edu
secretaria@fib.upc.edu
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Gestió Acadèmica
93 401 72 98
93 401 56 99

Telefònica: de dilluns a divendres: de 11:00 h a 13:00 h  Presencial: amb cita prèvia https://intranet.utgam.upc.edu/citaprevia_fme/ secretaria.fme@upc.edu
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) Gestió Acadèmica
93 401 79 40
93 401 79 25
De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h gestio.academica.fnb@upc.edu
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) Gestió Acadèmica
93 739 83 59
93 739 81 33
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13 h gestio.academica.foot@upc.edu
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM)

Secretaria
93 112 03 67
93 114 68 06 

De dilluns a divendres: de 8h a 14h info.citm@citm.upc.edu

laia.castells@citm.upc.edu


EAE Business School Secretaria

Itziar Bengoetxea 93 227 53 01

Joan Martí
93 281 23 73 / 93 227 80 90

De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h

ibengoetxea@eae.es
jmarti@eae.es

EUNCET Business School Secretaria

93 730 19 00

De dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 a 18 h

Oriol Llacha: ollacha@euncet.com

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) Secretaria

93 401 07 84

De dilluns a divendres de 10:30 h a 14 h cfis.matricula@upc.edu