Preinscripció

Accedir a l'aplicació

Admissió estudis UPC
Registrar-se
Cal registrar-se a l'aplicació fent constar com a nom d'usuari una adreça vàlida de correu electrònic.
Introduir la informació requerida i annexar documentació
Un cop introduïdes les dades i annexada la documentació, cal enviar la sol·licitud online perquè pugui ser revisada administrativament i acadèmicament. Si es vol realitzar la preinscripción a més d'un programa de màster universitari, no és necessari replicar les dades aportades.
Realitzar el pagament de la taxa de preinscripció: 30,21 €
Cal fer el pagament d'una taxa de 30,21 € pel servei específic de la preinscripció El preu s'aplica per cada preinscripció a un màster universitari gestionat per la UPC. En el cas d'una preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar 30,21 € per cada preinscripció. Aquests imports no són reemborsables. Es poden realitzar canvis en la sol·licitud fins fer el pagament d'aquesta taxa.
Validar i enviar la teva sol·licitud des de l'aplicació
Consultar l'estat de les sol·licituds
Pots veure l'estat de la teva sol·licitud entrant-hi amb el nom d'usuari (adreça vàlida de correu electrònic) i la contrasenya assignada.
Si has estat admès cal fer el pagament de 300 € per realitzar la reserva de plaça
Una vegada rebuda la notificació d'admissió, cal que la persona interessada ACCEPTI la sol·licitud a l'aplicació de preinscripció i fer efectiu el pagament de 300 €,  d'acord amb les instruccions indicades en l'imprès que rebrà per correu electrònic. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula una cop formalitzada, però, si finalment no es formalitza, no es retornarà lleva que el màster no s'imparteixi.
Notificació de la resolució d'admissió
El dia fixat com a data de resolució, es rebrà un correu electrònic informant sobre la resolució de l'admissió al màster universitari. Es pot consultar la resolució a la mateixa aplicació de preinscripció. L'admissió rebuda serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades.
Amb el document d'admissió, l'estudiantat de fora de la UE pot iniciar els tràmits de sol·icitud dels visats que els permitin l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari.