Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Automatic Control and Robotics

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Automàtica i Robòtica (master’s degree in Automatic Control and Robotics) (web del màster) es centra en l'àmbit de l'enginyeria de l'automàtica i la robòtica, i integra coneixements propis de l'enginyeria industrial, com ara les enginyeries elèctrica i mecànica, i també de l'electrònica industrial i alguns aspectes de la intel·ligència artificial.

El programa dura dos cursos i inclou un treball de fi de màster i un període de formació en un entorn industrial o de recerca. Es divideix en assignatures obligatòries i de lliure elecció. Les assignatures obligatòries proporcionen a l’estudiantat formació multidisciplinària en sistemes de control automàtic, robòtica i sistemes robotitzats d’entorns diversos; visió per ordinador; informàtica i comunicació en elements de processament; i eines científiques i tecnològiques. Gràcies a les assignatures de lliure elecció, l’estudiantat pot completar la seva formació en les àrees que considerin més interessants.

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya-La Pedrera. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera.
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Els perfils de formació prèvia més adequats són:

  • Titulacions de grau en Enginyeria afins a l'automàtica i a la robòtica (Enginyeria Industrial, Electrònica, Elèctrica, Mecànica, Informàtica o Telecomunicació, entre d'altres).
  • Titulacions de grau en Física o Matemàtiques.

S'exigeix un nivell d'anglès de B2.2 En casos excepcionals, per motius curriculars i d'adequació de la titulació d'accés, aquesta exigència podria reduir-se al nivell B1.

Criteris d'admissió
  • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès.
  • Expedient acadèmic.
  • Titulació i universitat de procedència.
  • Experiència professional.
El dia 31 de març es resoldran de manera anticipada 5 places, exclusivament per aquells candidats que necessiten l'admissió abans de juny a efectes de sol·licitud de beques o tramitació de visat.
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
  • Master’s degree in Automatic Control and Robotics + Màster universitari en Enginyeria Industrial (ETSEIB)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades. Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type