Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (web del màster) (no oferta places per al curs 2021-2022) forma professionals, tècnics amb un alt grau d'excel·lència en l'anàlisi, la gestió i l'optimització de sistemes logístics i de transport en l'àmbit de l'enginyeria civil i l'enginyeria industrial. Es tracta d'activitats bàsiques en l'articulació de la societat, la productivitat de l'economia d'un territori i la qualitat de vida de la població

Especialitats

  • Cadena de Subministrament (Supply Chain)
  • Transport i Mobilitat