Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils

L'objectiu principal del màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils és contribuir a la formació tècnica i científica de professionals que puguin ser empleats en el conjunt d'indústries relacionades amb el sector tèxtil de forma àmplia, des de la filatura i el tèxtil de capçalera fins al disseny de productes innovadors i acabats funcionals.

Es pretén contribuir a la formació tecnològica avançada en materials i processos d'alt valor afegit així com a la innovació en els processos i productes que donin resposta a les necessitats globals actuals i futures del sector considerant les dimensions tècnica, econòmica i ambiental.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 3.267€ (4.901€ per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en espanyol o anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:
 • Estudiants amb un Grau en Enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb un Grau en Enginyeries: Forestal, del Medi Natural, Alimentària, Ciència Agronòmica, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalents.
 • Estudiants amb una Enginyeria Industrial de l'anterior ordenació d'estudis.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica de l'anterior ordenació d'estudis, de l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb una Enginyeria de Forests, Agrònom o equivalents.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
 • Estudiants amb un Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Estudiants amb una Llicenciatura en Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.
Complements formatius
La Comissió d'Admissió del Màster analitzarà els expedients dels estudiants que accedeixin al màster des d'una titulació diferent a les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas, i si cal, complements formatius a cursar per l'estudiant.

En cas que es rebés una sol·licitud d'accés des d'alguna titulació no indicada al perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits a cursar com a complements formatius en aquests casos seria entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits es cursarien obligatòriament durant el primer quadrimestre d'impartició del màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, aquests es realitzaran abans d'iniciar el màster.

Les assignatures a cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la ESEIAAT.
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives
 • 22 de gener a les 18 h
 • 18 de març a les 15 h
 • 29 d'abril a les 18 h
 • 27 de maig a les 15h
Més informació

Sol·licita informació