Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

L'objectiu principal del màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils és contribuir a la formació tècnica i científica de professionals que puguin ser empleats en el conjunt d'indústries relacionades amb el sector tèxtil de forma àmplia, des de la filatura i el tèxtil de capçalera fins al disseny de productes innovadors i acabats funcionals.

Es pretén contribuir a la formació tecnològica avançada en materials i processos d'alt valor afegit, així com a la innovació en els processos i productes que donin resposta a les necessitats globals actuals i futures del sector considerant-ne les dimensions tècnica, econòmica i ambiental.
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Dilluns i dimarts de 17 a 20 h i dimecres i dijous de 15 a 21 h. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe
El perfil recomanat per a l'admissió al màster, sense que calgui cursar cap complements de formació, és el següent:
  • Grau en alguna enginyeria de l'àmbit industrial.
  • Grau en Enginyeria Forestal, Enginyeria del Medi Natural, Enginyeria Alimentària, en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Física, Enginyeria Agrícola o equivalents.
  • Enginyeria industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
  • Enginyeria tècnica de l'ordenació d'estudis anterior, de l'àmbit industrial.
  • Enginyeria de Forests, Agrònoma o equivalents.
  • Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
  • Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
  • Llicenciatura de Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.
Complements formatius
La comissió d'admissió del màster analitzarà els expedients dels estudiants que accedeixin al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que hagi de cursar l'estudiant.

En el cas de les sol·licituds d'accés des d'alguna titulació no especificada al perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits que caldria cursar com a complements formatius seria entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’haurien de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre d'impartició del màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’haurien de fer abans d'iniciar el màster.

Les assignatures que calgués cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la ESEIAAT.
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic