Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Ambiental

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

El màster universitari en Enginyeria Ambiental (web del màster) és un màster interdisciplinari que aprofundeix en els conceptes i criteris fonamentals per comprendre les relacions entre l’acció humana i el medi ambient. Proporciona coneixements avançats en tecnologies d’identificació, prevenció, gestió i sanejament de la contaminació dels diferents vectors ambientals, així com de les eines fonamentals per garantir la qualitat, la gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible.

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulacions d'accés
Les titulacions que donen accés al màster universitari en Enginyeria Ambiental són les següents:

  • Grau en Enginyeria o Arquitectura en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic.
  • Grau en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques.
  • Enginyer Superior o Arquitecte en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic.
  • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques.
  • Llicenciat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques.

Altres titulacions
Quan la sol·licitud d’accés es realitza des d’una titulació diferent de les relacionades anteriorment, l’òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
link fira virtual
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type