Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica

El màster universitari en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica té com a objectiu completar la formació adquirida per tothom que està interessat en l'àmbit de la cartografia digital. Per això s'aprofundeix en els conceptes teòrics i les eines vinculades a la geoinformació, com són la gestió de la informació espacial, la geolocalització, els geoportals, el desenvolupament d'entorns virtuals, l'ordenació del territori, l'avaluació espacial ambiental, els riscos naturals, etc.

La geoinformació és una disciplina estratègica, amb un gran futur i amb nombroses àrees d'especialització. Actualment, cada vegada més empreses demanen professionals capaços de gestionar, tractar i analitzar gran quantitat de dades geolocalitzades. Això permet nombroses sortides professionals en empreses de l'àmbit de la informació espacial i dels geoserveis, en consultories, en empreses d’enginyeria, en organismes públics i en centres de recerca.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs acadèmic i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 4.901 € (7.352 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol
Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulacions amb accés directe:

 • Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
 • Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
La comissió acadèmica del màster també podrà valorar l’admissió d’aquells estudiants que hi accedeixin amb una de les següents titulacions, cas en el qual establirà els complements de formació necessaris, que no podran excedir els 25 ECTS:
 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i enginyeries “verdes” (agrícola, forestal, ambiental...).
 • Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i Arquitectura Tècnica.
 • Graus en: Enginyeria Civil, Enginyeria d’Obres Públiques, Enginyeria Geològica, Enginyeria d’Edificació, Arquitectura Tècnica i equivalents, i Arquitectura.
 • Resta de titulacions de la branca d’enginyeria i arquitectura i les titulacions de Matemàtiques i Física de la branca de ciències.
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Primer quadrimestre

 • Anàlisi Complex Mitjançant Eines Sig 5
 • Geoestadística i Estadística Multivariant 5
 • Geoinformàtica 5
 • Geoserveis 5
 • Geovisualització i Models 3D 5
 • Tècniques Avançades de Captura d'Informació 3D 5

Segon quadrimestre

 • Anàlisi Territorial amb Bbdd Espacials 5
 • Aplicacions Ide 5
 • Automatització de Processos 5
 • Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils 5
 • Desenvolupament de Geoaplicacions 5
 • Fotogrametria en Aplicacions Civils i Arquitectòniques 5
 • Gestió de Projectes Bim/Cim 5
 • Observació de la Terra 5
 • Posicionament Geodèsic Precís i Aplicacions 5
 • Programació per a Geoinformació 5
 • Rpas i les Seves Aplicacions Geoespacials 5
 • Sig Aplicat a Ciències Ambientals 5
 • Tècniques Avançades de Monitorització 5
 • Tècniques de Documentació Patrimonial 5
 • Tècniques No Invasives per a Diagnosis en Enginyeria 5

Tercer quadrimestre

 • Treball de Fi de Màster 15
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació