Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de l'Energia

El màster internacional en Enginyeria de l'Energia dóna resposta als actuals problemes energètics des de diferents vessants: recursos, tecnologies de producció, transport i distribució d'energia, impacte ambiental, eficiència, estalvi i ús racional de l'energia. Forma professionals experts, amb els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar casos pràctics i gestionar projectes de generació, transformació, distribució o consum de diferents fonts energètiques.

Especialitats

Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 6.295 € (9.442 € per a no residents a la UE).
Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya La Pedrera per al curs 2017-2018. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera.
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Les assignatures s'imparteixen en català, castellà i anglès. L'especialitat d'Energies Renovables i les vinculades a KICInnoEnergy poden cursar-se totalment en anglès.
Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Es crearà una comissió d’accés al màster (comissió composada per sis professors titulars i un gestor acadèmic), que estudiarà els expedients acadèmics de tots aquells estudiants que siguin admesos en el màster i establirà , si procedeix, la necessitat de complements formatius.

Criteris d'admissió
  • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B1 de castellà (estudiants estrangers; no és necessari si s’escull l’itinerari docent en anglès exclusivament).
  • Expedient acadèmic.
  • Titulació i universitat de procedència.
  • Experiència profesional.
Places
60 (30 places estan vinculades als màsters KIC InnoEnergy)
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
  • Màster universitari en Enginyeria de l'Energia + Màster universitari en Enginyeria Industrial (ETSEIB)

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació