Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Communications, Engineering and Data Science (CoDaS)

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

L'Erasmus Mundus master's degree in Communications, Engineering and Data Science (CoDaS) proporciona formació en temes industrials d’actualitat i rellevants per als camps moderns de l'enginyeria amb l’objectiu de contribuir a desenvolupar una sèrie de competències en enginyeria elèctrica, automatització, programació, comunicacions, ciència de dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, seguretat de xarxes i internet de les coses.

L’estudiant adquirirà expertesa en una sèrie de tècniques que abasten àrees àmplies dels àmbits de les matemàtiques, la modelització i l’anàlisi de senyals i sistemes, la ciència de dades, la intel·ligència artificial, la seguretat, les xarxes i els sistemes distribuïts.

El màster CoDaS és el primer programa promogut per la xarxa europea universitària d'innovació, tecnologia i enginyeria Unite!. L’aliança Unite! treballa per impulsar la construcció d’una universitat europea en què els hubs universitaris, situats en instituts europeus d’excel·lència, comparteixin recursos i serveis de docència, recerca i gestió, de manera que s’eliminin les barreres estructurals i es generin nous marcs per aconseguir un títol europeu.

Els estudis s’han de cursar almenys en dues universitats del consorci. El programa s'estructura en dos anys. Primer any: estudis bàsics comuns a totes les universitats del consorci. Segon any: estudis d'especialització, específics de cadascuna de les universitats del consorci, i TFM en Comunicacions, Ciència de Dades i Seguretat (Grenoble INP); Comunicacions i Ciència de Dades (Universidades de Lisboa); Comunicacions, Automatització i Aprenentatge Automàtic (Aalto University); Comunicacions, Aprenentatge Automàtic, Informàtica Mèdica i Biomedicina (TU Braunschweig); Comunicacions, 5G/6G i Internet de les Coses, i Ciència de Dades (Universitat Politècnica de Catalunya).
Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type