Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

El master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems (màster universitari en Aprenentatge Automàtic i Ciberseguretat per a Sistemes Connectats a Internet) (web del màster) té com a objectiu principal proporcionar una formació cientificotècnica avançada i especialitzada en les àrees de la intel·ligència artificial i la ciberseguretat, amb èmfasi en l'aplicació a sistemes connectats a internet, incloent-hi sistemes informàtics de diferent grau de complexitat, en general, i sistemes d’internet de les coses (IoT), en particular. D'aquesta manera, es pretén cobrir el dèficit actual de professionals amb aquesta mena de formació, altament valorada en la indústria i en la recerca en tecnologies de la informació i les comunicacions.

Aquest màster es desenvoluparà dins del projecte europeu MERIT, a través dels fons del programa Digital Europe, en col·laboració amb tres universitats europees, pimes, els Digital Innovation Hubs (DIHs) i centres de recerca. El projecte europeu preveu finançament, entre altres conceptes, com ara beques per a estudiants.

Durada i inici
1 curs i mig, 90 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.670 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Les titulacions de grau (o equivalents) següents permeten accedir directament a aquest màster sense necessitat de cursar complements de formació:
  • Grau en Enginyeria de Sistemes TIC.
  • Grau en Enginyeria Informàtica.
  • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.
  • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
  • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
  • Grau en Enginyeria Telemàtica.
Les titulacions de grau (o equivalents) següents permeten accedir directament a aquest màster després de cursar els complements de formació que determini la comissió de màster, que no excediran els 18 ECTS:
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.
  • Grau en Enginyeria Elèctrica.
La comissió de màster determina l'accés de candidats o candidates amb perfils diferents dels anteriors.
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 06/09/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type