Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Millora Genètica Vegetal

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Sense oferta de places a la UPC per al curs 2018-2019.

L'objectiu principal del màster interuniversitari en Millora Genètica Vegetal, coordinat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i amb la participació de la UPC, és formar professionals amb els coneixements necessaris per generar noves varietats de plantes i desenvolupar programes de millora genètica, que puguin conjugar els mètodes tradicionals de selecció amb les noves biotecnologies.

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Universitat Politècnica de València (UPV). S'ha previst que els crèdits del Treball de Fi de Màster es cursin a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), quan el treball sigui tutoritzat per professorat d’alguna d’aquestes universitats.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Sol·licita informació

Type