Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Thermal Engineering

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El master's degree in Thermal Engineering (màster universitari en Enginyeria Tèrmica) es presenta com a resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria en energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, intensificació en la transferència de calor i massa i dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, així com el disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors de calor i fred, etc. L'objectiu formatiu del títol és formar experts científico-tècnics amb coneixements i habilitats necessàries per analitzar qualsevol problema d'enginyeria en l'àmbit de l'energia tèrmica i fluidodinàmica.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
1 any acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.087 € (4.631 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Atès que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, s'estableix com a requisit d'idioma per a accedir al màster el nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc europeu comú de referència, si bé no s'haurà de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per a poder accedir al màster.

Accés directe
Les titulacions amb accés directe al màster, sense necessitat de complements de formació, són les següents:

Graus:
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Titulacions de l'anterior ordenació d'estudis:
 • Enginyers Tècnics Industrials, en l'especialitat de Mecànica
 • Enginyers Industrials
 • Enginyers Aeronàutics
 • Enginyers Tècnics Aeronàutics

Per a aquells alumnes que no provinguin de graus o llicenciatures de l'àmbit mecànic o termo - energètic, s'analitzarà el seu expedient acadèmic per part de la Comissió Acadèmica del Màster i es determinarà si precisen de complements formatius.

Complements formatius
La Comissió Acadèmica del Màster analitzarà els expedients dels estudiants que sol·licitin l'accés al màster des d'una titulació diferent a les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas, i si cal, complements formatius a cursar.

Els complements formatius a cursar seran de l'àmbit de la termodinàmica, mecànica de fluids, o transferència de calor, i el nombre de crèdits màxims a cursar per aquest concepte seran 18 ECTS.

Aquests crèdits es cursarien de manera paral·lela al màster durant el primer quadrimestre. Aquests complements, tot i que consistirien en assignatures de grau, es consideraran a efectes econòmics com a crèdits de màster. En cap cas formaran part del pla d'estudis com a crèdits optatius.
Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60%
 • Valoració de l’experiència professional: 10%
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 15% (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc comú europeu de referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 15%
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació