Banner d'una UPC protegida

La mascareta deixa de ser obligatòria a la UPC 

20/04/2022

La UPC ha publicat la instrucció  que recull els canvis derivats de la publicació el 20 d'abril de 2022 del Reial Decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l’ús de la mascareta durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. 

Aquests canvis impliquen que la mascareta deixa de ser obligatòria en les activitats acadèmiques tant per al professorat com per a l'estudiantat de la UPC.

La mascareta continua sent obligatòria en les situacions següents:

- L'ús compartit d'un ascensor.
- Per a les persones que siguin positives en COVID-19 en tot moment. 
- Per a les persones que presenten una simptomatologia compatible amb la COVID-19 en tot moment. 
- En activitats assimilables a les sociosanitàries; entre aquestes les que es realitzen al Centre Universitari de la Visió (CUV).

La mascareta és recomanable en aquelles situacions en què s'acumulin persones, no es pugui mantenir la distància en tot moment i la ventilació de l'espai no sigui l'òptima.

La instrucció publicada el 20 d'abril es manté vigent mentre continuï activat el Pla de contingència de la UPC curs 2021-22 (abril 2022), que està adaptat al Pla Sectorial d’Universitats per al curs 2021-2022 (Novembre de 2021) del PROCICAT.