Protecció a les persones als edificis i mascareta UPC

Mascareta UPC reutilitzable

Consulta les seves característiques i com obtenir-la


Protecció als edificis UPC


  1. La desinfecció i la neteja són essencials en la lluita contra la COVID-19 i requereixen la col·laboració de tothom.

  2. Localitza el Punt Net: són espais de distribució dels equips de protecció necessaris en cada moment.


  3. Recorda que alguns equipaments i màquines estan fora de servei temporalment.


  4. Redueix l’ús d’espais diferents i evita tant com puguis el contacte amb les superfícies de l’edifici.


  5. Material subsministrat a tots els campus i actuacions d'infraestructures. Consulta l'informe

El compromís de tothom

Evita aglomeracions. Entra i surt de manera esglaonada.

Mantingues la distància mínima.


Renta’t les mans en entrar a les instal·lacions o sortir-ne, amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

Esternuda i tus a la part interior del braç i utilitza mocadors d’un sol ús. Evita encaixades i petons.

Evita tocar-te la cara, sobretot els ulls, el nas i la boca.

Porta la teva pròpia mascareta en tots els espais públics.

Segueix les instruccions i respecta la senyalització del teu centre.

Bones pràctiques i mesures preventives


Actualitzat el 09.09.2021