Ajuts per a professorat lector

L'objectiu dels ajuts per a professorat lector (ALECTORS) és impulsar l’activitat de recerca del professorat lector en el seu primer any de vinculació amb la UPC i que es doni d’alta en un grup de recerca UPC i participi en l’activitat de recerca del grup.

Dirigit a

Professorat lector UPC

Quantitat

6.000 €

Sol·licituds

Assignació directa