Intensificació de la recerca i maternitat

L'objectiu dels ajuts per a la intensificació de la recerca i la maternitat és facilitar la dedicació més intensa a projectes de recerca i transferència que tenen una especial complexitat i dimensió, i a activitats destacades de recerca, així com facilitar la conciliació familiar de les investigadores.