Ajuts per a l'organització de congressos

L'objectiu dels ajuts per a l'organització de congressos és impulsar l’organització i promoció de congressos desenvolupats pel personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Dirigit a

Grups de recerca i PDI UPC

Quantitat

Fins a 1.200 €

Sol·licituds

Fins el 28/04/2023