Àmbits de recerca

L'Àrea de recerca, desenvolupament i innovació elabora els portafolis de recerca dels àmbits més destacats d'activitat R+D+I a la Universitat Politècnica de Catalunya. Hi descobrireu els projectes principals, els grups de recerca que els lideren i els programes de formació de grau, postgrau i doctorat que hi estan més vinculats.

Explora els serveis cientificotècnics de cada àmbit de coneixement