Entitats vinculades de recerca

Les entitats vinculades de recerca són els centres de recerca amb entitat jurídica pròpia, creats per la UPC amb la contribució d'altres institucions públiques i/o privades, en què la Universitat té una participació destacada.

Entitat pertanyent al programa CERCA CERCA, Centres de Recerca de Catalunya, és un programa impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per agrupar, coordinar i fer visibles les activitats dels centres de recerca independents creats durant els darrers anys i que fins ara no estaven agrupats en una institució comuna. És la primera línia d'actuació a partir de la qual es crearà l'Agència de Centres de Recerca, tal com preveu el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).