Grups de recerca

La Universitat Politècncia de Catalunya compta actualment amb més de 150 grups de recerca organitzats en 30 departaments.

Duen a terme activitats cientificotècniques de gran impacte social i econòmic que van des de la recerca en la frontera del coneixement fins a l'aplicació pràctica dels nous descobriments mitjançant noves invencions.

Multidisciplinarietat

Els grups de recerca de la UPC aborden reptes complexos de l'enginyeria, l'arquitectura, la ciència i la tecnologia, a través de projectes interdisciplinaris.

Excel·lència

La Generalitat de Catalunya reconeix alguns grups de la UPC com a "grups consolidats", dels quals destaca l'excel·lència i la contribució a l'activitat científica.

Impacte

Els grups estan formats per personal investigador de primer nivell, i disposen de recursos tècnics i científics d'avantguarda per dur a terme projectes de gran impacte.

Departaments

Als departaments, el professorat i el personal investigador de la Universitat coordinen i organitzen els ensenyaments de grau i postgrau d'una o més àrees de coneixement, així com les activitats de recerca del seu àmbit.