Estudien reduir l'impacte del soroll del transport marítim en les espècies marines

Estudien reduir l'impacte del soroll del transport marítim en les espècies marines
+
Descarregar

Imatge d'una sípia adulta ('Sepia officinalis'), una de les espècies que s'estudien al LAB per avaluar l'efecte de l'impacte acústic procedent dels vaixells en els animals invertebrats

El Laboratori de Bioacústica Aplicada

El Laboratori de Bioacústica Aplicada (LAB), vinculat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la UPC i dirigit pel bioacústic marí Michel André, centra la seva activitat en el seguiment de la bioacústica, la conservació de la biodiversitat i l'avaluació dels efectes del so en els organismes marins. El LAB té una àmplia experiència en l'estandardització del mesurament del so a través del seu programa internacional LIDO (Listen to the Deep-Ocean Environment), on els observatoris submarins fan monitoratges sobre el soroll les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana arreu del món, i transmeten dades acústiques processades en temps real a Internet, així com al grup d'experts en soroll de la Unió Europea. El LAB ha estat pioner en la investigació sobre l'impacte del so en els invertebrats i ha publicat diversos articles de referència sobre el tema.

El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC participa en el projecte europeu SATURN, una iniciativa que reuneix socis de deu països per desenvolupar solucions innovadores que permetin mitigar els efectes negatius del soroll submarí en l'ecosistema i avançar cap a un sector marítim més net i silenciós.

23/02/2021

El soroll submarí, provinent del transport marítim i altres activitats humanes, és un problema global complex que requereix d’un enfocament interdisciplinari. En aquest context, SATURN compta amb la participació de professionals de l'enginyeria acústica, la biologia marina, l'enginyeria naval i societats de classificació (organismes que promouen la seguretat de la navegació), que treballaran conjuntament amb un grup internacional per abordar els impactes negatius del soroll oceànic sobre les espècies marines.

El projecte, finançat pel programa europeu Horizon 2020 amb 8,9 milions d'euros, està coordinat pel Centre de Recerca d'Energia i Clima marí (MaREI) de la Universitat de Cork, a Irlanda, i compta amb la participació d'una vintena d'institucions de 10 països europeus, entre les quals s’inclou el LAB de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Tal com explica el director del LAB, Michel André, "els sorolls residuals associats a activitats humanes que tenen un impacte considerable en l'equilibri dels oceans es poden limitar. SATURN contribuirà a trobar solucions exportables per crear un marc d'operació més sostenible en el sector del transport marítim. En aquest marc industrial essencial, la UPC es posiciona al front de les iniciatives mundials per a la conservació dels hàbitats marins".

Gerry Sutton, coordinador del projecte SATURN i investigador principal del centre d'investigació MaREI, explica que "és un privilegi poder liderar un grup tan talentós i compromès de científics i enginyers. Tots els membres del consorci s'han implicat al màxim en la preparació de la proposta, trobant un marc comú d'actuació que ha permès superar els límits tradicionals entre les diferents disciplines englobades en el projecte. Per tot això, els membres del consorci SATURN estan desitjant treballar conjuntament en aquest interessant programa de treball de quatre anys".

Solucions tecnològiques per preservar el medi marí
Davant de la preocupació mundial sobre la salut dels oceans, l'enfocament tècnic de SATURN se centra a desenvolupar solucions d'enginyeria per reduir i mitigar les emissions de soroll amb les freqüències més perjudicials per a la fauna marina que el transport marítim irradia en l'oceà. Aquesta nova perspectiva es considera un gran pas endavant en el sector del transport marítim europeu de cara a la protecció del medi marí, ja que s'avaluaran noves tecnologies i s'impulsaran noves regulacions per donar resposta a les necessitats socials i del propi ecosistema, i avançar així en la protecció dels oceans.

El consorci treballarà per tal de descobrir els mecanismes físics que intervenen en la generació i l’emissió de soroll submarí; desenvolupar mètodes per determinar la signatura acústica de vaixells d'una manera econòmica, i avaluar el comportament dels mamífers marins, peixos i invertebrats davant de sorolls de diferents intensitats i freqüències. Així mateix, s'investigaran casos pràctics reals per avaluar l'eficàcia de les solucions tècniques i operacionals per reduir la contaminació acústica dels oceans, mitjançant regulacions regionals intel·ligents de gestió del soroll.

A més de MaREI i la UPC, en el projecte hi participen altres 18 entitats, entre centres de recerca, agències governamentals i empreses: les universitats d'Aarhus (Dinamarca), Leiden (Països Baixos) i La Laguna (Espanya); l'agència de govern del Regne Unit CEFAS, l'Institut de Recerca Marítima dels Països Baixos (MARIN), l'Organització dels Països Baixos per a la Investigació Científica Aplicada (TNO), l'Institut de Recerca de la Vida Silvestre Terrestre i Aquàtica (TIHO), l'organisme públic de recerca CNR, el Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació de la Plataforma Oceànica de Canàries (PLOCAN), el Centre italià d'investigació de vaixells CETENA, l'organització JASCO i les societats i empreses Bureau Veritas, DNV GL, Naval Group, Quiet Oceans, Tècniques i Serveis d'Enginyeria SL (TSI), Wärtsilä i Sirehna.