El MareNostrum 4, en producció

El MareNostrum 4, en producció
+
Descarregar

Imatge del MareNostrum 4

El MareNostrum 4, en producció
+
Descarregar

El MareNostrum 4 ha entrat en funcionament el juliol passat

El MareNostrum 4, en producció
+
Descarregar

Detall del supercomputador

El MareNostrum 4, en producció
+
Descarregar

És 12 vegades més potent que l’anterior

El superordinador MareNostrum 4, del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), està en producció des del juliol al recinte de la capella de Torre Girona i ha començat a executar aplicacions destinades a la recerca científica, després d’un període d’instal·lació que ha durat tres mesos i mig.

28/09/2017

El MareNostrum 4 del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el centre líder de la supercomputació a Espanya, és 12 vegades més potent que l’anterior, MareNostrum 3, i està íntegrament destinat a la generació de coneixement científic. La seva arquitectura computacional l’ha portat a ser denominat el superordinador “més divers i interessant del món”, segons experts internacionals. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha finançat el supercomputador, la compra i instal·lació del qual ha tingut un cost total de 34 milions d’euros.

11.100 bilions d’operacions per segon
MareNostrum dedicarà 11,1 Petaflops a la producció científica o, el que és el mateix, pot executar 11.100 bilions d’operacions per segon. És la capacitat del seu clúster de propòsit general, la part més gran i potent del supercomputador, que serà ampliat amb la instal·lació de tres nous clústers, amb tecnologies emergents però amb menys capacitat, durant els propers mesos. Aquests 11,1 Petaflops suposen una potència 10 vegades superior a la que tenia MareNostrum 3, que es va instal·lar entre 2012 i 2013.

Segons el rànquing Top500 (publicat el passat 19 de juliol), la part més gran i potent del supercomputador, és a dir, el clúster de propòsit general de MareNostrum 4, és el tercer més ràpid a Europa i el 13è al món. El Top500 és una llista que es basa en la rapidesa dels superordinadors executant un programa denominat linpack.

Els superordinadors són útils per a la recerca bàsica i aplicada per la seva capacitat de realitzar grans volums de càlculs, executar simulacions complexes i analitzar grans quantitats de dades. Actualment, s’utilitzen pràcticament a totes les disciplines científiques, des de l’astrofísica o la física de materials, passant per la biomedicina fins arribar i també per l’enginyeria i la indústria.

Entre els projectes que s’executaran a MareNostrum 4 durant el seu primer quadrimestre de producció, hi ha recerca sobre el canvi climàtic, les ones gravitacionals, la vacuna contra la sida, noves teràpies de radiació contra el càncer i també simulacions sobre la producció d’energia de fusió, entre d’altres.

MareNostrum 4 està a disposició dels científics d’arreu d’Europa mitjançant processos de selecció gestionats per comitès científics. Per utilitzar-lo, els investigadors han de presentar una petició a la Red Española de Supercomputación (RES), que és qui dóna accés al 16% de les hores de càlcul de la màquina; o bé a través de PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), que gestiona l’accés al 80% de les hores de càlcul. El 4% restant està a disposició dels investigadors del BSC-CNS. El superordinador MareNostrum està catalogat com Infraestructura Científico-Técnica Singular pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Una velocitat total de 13,7 Petaflops

MareNostrum 4 ha estat qualificat com el superordinador més interessant del món per la heterogeneïtat que tindrà la seva arquitectura un cop finalitzi la instal·lació. La velocitat total serà de 13,7 Petaflops. Compta amb dues parts ben diferenciades: un bloc de propòsit general i un altre de tecnologies emergents. A més, té cinc racks d’emmagatzematge amb capacitat per arxivar 14 Petabytes (14 milions de Gigabytes) de dades. Tots els components estan connectats entre ells a través d’una xarxa d’alta velocitat Omnipath.

El bloc de propòsit general té 48 racks amb 3.456 nodes. Cada node té dos xips Intel Xeon Platinum, amb 24 processador cada un, el que significa un total de 165.888 processadors i una memòria central de 390 Terabytes. La potència pic és d’11,15 Petaflops. Tot i que la seva potència és deu vegades més gran que la de MareNostrum 3, el seu consum energètic només augmentarà un 30% i serà 1,3 MWatt/any.

El bloc de tecnologies emergents està format per clústers de tres tecnologies diferents, que s’hi incorporaran i actualitzant a mida que estiguin disponibles. Són tecnologies que ara per ara s’estan desenvolupant als Estats Units i el Japó per accelerar l’arribada de la nova generació de supercomputador pre-exascala. La incorporació progressiva d’aquestes tecnologies emergents a MareNostrum 4 té com a objectiu que el BSC-CNS pugui operar amb els que, s’espera, seran els desenvolupaments més punters durant els propers anys i comprovar la seva idoneïtat de cara a futures versions de MareNostrum.

MareNostrum 4 té una capacitat d’emmagatzematge en disc de 14 Petabytes i està connectat a les infraestructures Big Data del BSC-CNS, que tenen una capacitat total de 24,6 Petabytes. Igual que els seus antecessors, MareNostrum 4 també està connectat a la xarxa de centres de recerca i universitats europees mitjançant les xarxes RedIris i Géant.