El projecte Litoral Besòs Territori Sostenible rep una subvenció del fons FEDER

El projecte Litoral Besòs Territori Sostenible rep una subvenció del fons FEDER
+
Descarregar

La UPC participa en el projecte per revitalitzar el litoral del Besòs

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible, en el qual participa la UPC, rebrà una subvenció de 555.500 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la meitat del cost del projecte (1.111.000 euros).

28/09/2017

El PECT Litoral Besòs, liderat i coordinat per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb la participació de l’Ajuntament de Badalona, la UPC i el Consorci del Besòs, i amb el suport de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs, s’inscriu en la nova política europea de l’Horitzó 2020 dins l’anomenada Estratègia de Recerca i Innovació d’Especialització Intel·ligent (RIS3CAT), que promou el desenvolupament socioeconòmic dels territoris i dóna suport a projectes innovadors. L'objectiu del PECT és convertir el territori de Sant Adrià de Besòs i Badalona en un pol d’activitat econòmica, recerca tecnològica aplicada, concentració de coneixement i innovació social al voltant de la sostenibilitat mediambiental, en un espai atractiu per generar projectes, atreure recerca, empreses i noves inversions; fer millorar la qualitat ambiental i per tant la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes; transformar el marge esquerra del riu Besòs i part del front litoral i millorar l’ocupabilitat de la població dels municipis de Sant Adrià i Badalona.

La subvenció aprovada es destinarà als projectes següents:

  • La coordinació del PECT liderada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (gestió, seguiment, presentació i representació del projecte, control econòmic, avaluació, etc).
  • Recerca per la sostenibilitat per identificar i posar a disposició del territori el talent en l’àmbit de la sostenibilitat. L’objectiu és disposar d’un coneixement concret dels reptes territorials envers a aquest tema i a la vegada generar un pol d’atracció de nova activitat econòmica i empresarial amb accions pilot al voltant de l’aplicació de les TIC en aquestes qüestions. Aquesta operació inclou diverses actuacions relacionades amb la qualitat ambiental al litoral Besòs; monitorització de la qualitat de l’aigua del riu Besòs, i solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics (aprofitament sostenible d’aigües freàtiques).
  • Gestió sostenible del cicle de l’aigua. S’impulsarà la intervenció pilot per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt de l’ecosistema hídric del territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral). Es concreta en la monitorització del model litoral i la gestió de les aigües freàtiques.
  • Ecomesures. Es desenvoluparà i s’implementarà un sistema de monitorització, de control i d’infraestructures per reduir, d’una banda, el consum d’aigua potable utilitzada per al reg i treballs auxiliars i, d’altra banda, les emissions de CO2 associades al consum energètic relacionat amb aquest procés de reutilització de l’aigua.
  • Talent energètic. Es desenvoluparà un model de microxarxa intel·ligent que millorarà l’eficiència energètica en els processos de generació i distribució d’energia elèctrica, que operi com a sistema alternatiu al model tradicional i que reforçarà el territori PECT com a espai especialitzat en mesures per a la sostenibilitat.