El laboratori AMBER, recerca i assaigs elèctrics d’ultraalta tensió

El laboratori AMBER, recerca i assaigs elèctrics d’ultraalta tensió
+
Descarregar

Un dels generadors d'AMBER, de 1.400kV

El laboratori AMBER, recerca i assaigs elèctrics d’ultraalta tensió
+
Descarregar

AMBER pot treballar amb un voltatge de fins a 1,5 milions de volts (1,5 MVDC)

El laboratori AMBER, recerca i assaigs elèctrics d’ultraalta tensió
+
Descarregar

Mesures de l'aïllament elèctric al laboratori

El laboratori AMBER, recerca i assaigs elèctrics d’ultraalta tensió
+
Descarregar

Un dels espais d'assaig d'AMBER

La UPC, mitjançant el grup de recerca d’Accionamients Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA), i l’empresa SBI CONNECTORS han posat en marxa el laboratori AMBER, un centre de recerca i assaigs equipat amb la darrera tecnologia en l’àmbit de l’energia elèctrica. Té capacitat per realitzar assaigs a molt alta tensió i està equipat amb dues màquines úniques a Europa, que poden treballar amb un voltatge de fins a 1,5 milions de volts (1,5 MVDC).

31/01/2017

El laboratori AMBER, creat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’empresa SBI CONNECTORS a Terrassa, esdevé un centre de recerca singular a Europa en el sector energètic i vol convertir-se en un pol de desenvolupament tecnològic. Està instal·lat als espais de l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT), entre Terrassa i Sabadell, en terrenys cedits fa uns anys per l’Ajuntament de Terrassa. L’equipament de darrera generació amb el que compta permet realitzar assaigs de molt alta tensió, d’alta corrent, de temperatura, d’envelliment i de corrosió, amb una capacitat superior a la que tenen algunes instal·lacions europees d’aquest tipus.

El nou centre, posat en marxa el gener passat, desenvolupa projectes d’R+D relacionats amb l’energia i el canvi climàtic per a la producció d’energia neta i per a l’eficiència energètica, amb especial incidència en el sector del transport d’energia elèctrica i la mobilitat sostenible. Està dirigit per l’investigador José Luis Romeral, que encapçala el grup de recerca d’Accionamients Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA), impulsor d’aquest projecte. Aquest grup estudia la modelització, la simulació, les tècniques de control, la implantació física i les aplicacions dels sistemes electrònics de potència aplicats al control industrial i als accionaments elèctrics, i és membre de la Xarxa d'Innovació i Tecnologia de la Generalitat de Catalunya (TECNIO) i forma part del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC).

El laboratori AMBER s’estructura en dos espais diferenciats:
La zona de molt alta tensió (a l’aire lliure) té una superfície total de 2.700 m2 i està formada per una sala de control i un àrea d’assaigs amb el generador DC de 1.400 kV de més de 13 metres d’alçada i 14 tones de pes instal·lat en la torre exterior. Aquest equip permet analitzar l’aparició de l’efecte corona en equips i elements que treballen a molt alta tensió (la ionització de l’aire per efecte del camp elèctric). També permet realitzar assaigs de descàrregues parcials en sistemes d’aïlladors i connectors, en proteccions i en sistemes electrònics de potència, entre d’altres.

La zona interior del laboratori consta d’oficines i àrea d’assaigs en una superfície total de 350 m2. Aquesta zona té capacitat per realitzar assaigs d’aïllaments elèctrics de fins a 130kVAC i 125kVDC. A més, disposa de tres transformadors per a l’assaig per mitjà de cicles de temperatura de connectors i utillatges elèctrics amb una sortida de fins a 10kA. En el mateix espai també hi ha dos bancs de tracció i compressió de 5.000 i 20.000 kg, respectivament, i una càmera de boira salina per a l’assaig de la corrosió en elements a la intempèrie. Finalment, el laboratori AMBER també té capacitat per a l’estudi, modelització i redisseny d’elements elèctrics tant a nivell elèctric com a nivell tèrmic i mecànic per mitjà de programes de simulació FEM.

Al servei de la ciència i la indústria
AMBER podrà assumir el repte d’entrar en un mercat que mou anualment 80.000 milions d’euros, amb un creixement previst en els propers 15 anys del 25%.

Davant de l’encariment dels combustibles fòssils i de la gran demanda energètica dels països emergents, el transport d’energia elèctrica i els serveis afins creixen exponencialment any rere any. Per això, a la Xina, l’Índia, el Brasil o Sudàfrica està incrementant la construcció de línies de molt alta tensió, que treballen a molt més de 400.000 volts (tensió de transport de les línies aèries a Europa).

Actualment, hi ha molt pocs laboratoris que puguin treballar amb aquesta tecnologia, i la majoria estan instal·lats als Estats Units, el Canadà i al centre d’Europa. La realització d’assaigs de molt alta tensió i de cicles de temperatura suposa un cost molt elevat per a les empreses.

Aquest centre de recerca multidisciplinari està format per personal docent i investigador de la UPC i tècnics d’R+D+i de l’empresa SBI CONNECTORS. Està obert a la comunitat científica i, al mateix temps, posa a disposició de la indústria un laboratori avançat per a la transferència de coneixement. En aquest sentit, els investigadors i grups de recerca de la UPC poden treballar en aquestes instal·lacions, realitzar les proves que requereixin els seu projectes científics i generar nou coneixement amb el desenvolupament de tesis doctorals.

Les característiques del laboratori AMBER i la projecció del sector obren, doncs, una oportunitat per dur a terme projectes d’R+D i de transferència de tecnologia cap a la indústria, a més de ser un centre d’assaigs per a les noves tecnologies del sector energètic fabricades a Europa. Aquesta infraestructura de recerca posiciona la UPC i l’empresa SBI CONNECTORS, respectivament, com a referent en R+D de la indústria elèctrica a la Unió Europea i com un dels grans proveïdors d’innovació en el sector energètic a tot el món. També s’està treballant per a la integració del laboratori en una xarxa singular d’alta potència espanyola.

El projecte s'ha emmarcat, en el seu origen, en el Campus Energia de la UPC, Campus d'Excel·lència Internacional.

Més informació:
Vídeo-muntatge sobre el laboratori AMBER