La UPC estrena nou web

La UPC estrena nou web
+
Descarregar

Les pàgines s’adapten a tots els dispositius mòbils

La Universitat renova totalment la seva pàgina web, tant pel que fa als continguts –que s’han reestructurat per facilitar l’usabilitat– com des del punt de vista visual, amb un major protagonisme de la imatge. El nou disseny responsiu adapta els continguts automàticament a qualsevol dispositiu mòbil.

05/10/2017

Els continguts del nou web de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’han reestructurat funcionalment per tal que es trobin d’una manera més clara i millorar així l’experiència de l’usuari. Amb aquest objectiu, el web presenta un triple arbre de navegació: el de continguts destacats (amb accés directe a la informació de graus, màsters, doctorat, R+D+I i la UPC); el de tots els continguts del web (que es reprodueix en el peu de totes les pàgines), i el dels portals, amb informació seleccionada per a cada perfil d’usuari, tant externs (futurs estudiants, estudiants internacionals, empresa i mitjans de comunicació) com interns (estudiants, PDI i PAS i Alumni). Per a la definició i estructuració dels continguts s’han realitzat proves d’usabilitat amb potencials usuaris de l’eina que han permès ajustar la navegació a les necessitats dels diferents públics.

La imatge, en el nou web, adquireix més protagonisme. Desenvolupat amb programari lliure, al web també s’hi han aplicat els principis del responsive web design, de manera que s’adapta automàticament a la pantalla o al navegador amb què s'està visualitzant (tablet, PC, smartphone, etc.), indiferentment de les seves característiques. Així mateix, s’ha optimitzat tant el pes de les pàgines com la configuració dels servidors per augmentar la velocitat de visualització.

El nou web incorpora nous dissenys d’apartats específics, com ara l’Agenda, la Sala de Premsa, el portal per a Futurs Estudiants o per a l’Empresa.

En la renovació del web hi han col·laborat el Servei de Comunicació, l’Àrea TIC, UPCnet, el Servei de Personal, l’Institut de Ciències de l’Educació i el Servei de Llengües i Terminologia.

La UPC convida els usuaris a fer els seus comentaris i suggeriments sobre el nou web a través de la bústia: info.web@upc.edu.