L'Escola d'Arquitectura del Vallès presenta un prototip constructiu fet amb tiges de blat de moro i gira-sol

Imatge del prototip constructiu del projecte SAVASCO a l'ETSAV
+
Descarregar

Imatge del prototip constructiu del projecte SAVASCO a l'ETSAV

D'esquerra a dreta, el vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori de la UPC, Jordi Ros; la investigadora Mariana Palumbo; el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Duch, i el professor de l'ETSAV Joan Puigdoménech
+
Descarregar

D'esquerra a dreta, el vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori de la UPC, Jordi Ros; la investigadora Mariana Palumbo; el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Duch, i el professor de l'ETSAV Joan Puigdoménech

Equip del projecte SAVASCO
+
Descarregar

Equip del projecte SAVASCO

Interior del prototip, format per una estructura de fusta on s'han aplicat les diferents solucions constructives
+
Descarregar

Interior del prototip, format per una estructura de fusta on s'han aplicat les diferents solucions constructives

Tres de les cantonades del prototip, on es poden observar diferents fórmules constructives del projecte
+
Descarregar

Tres de les cantonades del prototip, on es poden observar diferents fórmules constructives del projecte

En el projecte han participat tres estudiants del grau en Estudis d'Arquitectura de l'ETSAV
+
Descarregar

En el projecte han participat tres estudiants del grau en Estudis d'Arquitectura de l'ETSAV

Investigadores del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació (GICITED) de la UPC participen en el projecte transfronterer SAVASCO, que té l'objectiu de desenvolupar nous materials amb base biològica per minimitzar l’impacte ambiental del sector de la construcció. En aquest marc, s'ha desenvolupat a l'ETSAV un prototip d'edificació sostenible a base de tiges de blat de moro i gira-sol, que s'ha presentat el 6 de maig.

06/05/2022

És possible construir un edifici amb restes de blat de moro i gira-sol? El sector de la construcció és actualment una de les indústries més contaminants, en bona part per les característiques dels materials de construcció que s’utilitzen. Els materials aïllants, per exemple, es fabriquen principalment a partir de matèries primeres d’origen mineral o petrolífer, amb un important impacte mediambiental per a la seva extracció i processament, sobretot pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle i al consum d’energia.

En aquest context, certs residus agrícoles, com les tiges de blat de moro i gira-sol, presenten unes característiques físiques que poden conferir als materials de construcció un rendiment molt convenient pel que fa a l'aïllament tèrmic i la regulació hídrica, a més de ser sostenibles. Es tracta de matèries primeres de base biològica amb molts avantatges mediambientals: són renovables, locals i constitueixen embornals de carboni.

Avançar en el desenvolupament d’aquest tipus de material amb base biològica per minimitzar l’impacte ambiental del sector de la construcció i estructurar una xarxa de professionals entorn a la innovació en l'aplicació d'aquests subproductes com a materials de construcció és el doble objectiu del projecte SAVASCO - Estructuració d'un sector transfronterer de valorització de tiges de blat de moro i gira-sol per a la construcció

Es tracta d’un projecte transfronterer liderat per la Université Tolouse III Paul Sabatier (Tolouse, França), en què participa la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut National Polytechnique de Toulouse, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Coopérative d'artisans éco-constructeurs Terre de Bois, la cooperativa d’Arquitectura Arqbag i la cooperativa de treball associat COECO, a més d'altres socis de la indústria de la construcció.

Per part de la UPC, participa un grup d'investigadores del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació, sota la coordinació de la professora i investigadora Mariana Palumbo, sotsdirectora de Relacions amb l'Exterior de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Hi participen les investigadores Ana Maria Lacasta, Laia Haurie, Inmaculada Rodríguez, Alina Avellaneda i Antonia Navarro, totes elles professores de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB).

Segons afirma Mariana Palumbo, "el repte més important que tenim com a societat actualment és la descarbonització. En el sector de la construcció, hem de canviar radicalment els materials amb què construïm i rehabilitem els nostres edificis per tal de reduir-ne l’impacte". En aquest sentit, tal com explica la investigadora, "l’aposta de l’ETSAV és preparar els futurs professionals per afrontar aquest repte, no només des del vessant teòric, sinó també des del vessant pràctic i demostratiu".

Laboratori viu
El prototip del projecte SAVASCO és una edificació de 5x5 metres, construïda a partir de tiges de blat de moro i gira-sol, combinades amb altres materials, principalment biopolímers o terra. L'edificació consta d’una estructura lleugera de fusta sobre la qual s’han provat fórmules constructives diferents, amb l’objectiu de demostrar i maximitzar la versatilitat de diferents combinacions de materials. Un segon prototip construït en instal·lacions de la Universitat de Toulouse a Tarbes, França, en una zona climàtica diferent, permetrà comparar el comportament higrotèrmic i l'eficiència energètica de les dues construccions. La monitorització dels materials, que es farà al llarg de quatre anys, permetrà avaluar el rendiment ambiental, econòmic i social dels productes desenvolupats.

Tal com explica Mariana Palumbo, "construir el prototip ens ha servit per saltar de l’escala de laboratori a la realitat. Hem treballat en la fabricació i la caracterització dels materials i en la seva posada en obra. Un cop tinguem els prototips, volem registrar la variació de temperatura i humitat a través dels tancaments amb el temps, per tal d’avaluar-ne el seu comportament tèrmic. També analitzarem l’absorció i aïllament acústics i la seva durabilitat", conclou la investigadora.

D'altra banda, la construcció es considera una eina de recerca viva, que evolucionarà amb el temps albergant noves proves de materials, tan sols substituint els tancaments de recerques anteriors i sense necessitat de desmuntar l'estructura. A més, l’espai permetrà albergar activitats d’aula al campus, per reforçar-ne el valor pedagògic des d’una aproximació experiencial. També es preveu obrir-lo a la ciutadania per dur a terme activitats.

La presentació del prototip s'ha dut a terme el 6 de maig, a l'ETSAV, amb la participació del tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà, Habitatge, Sostenibilitat, Via Pública i Benestar Animal de l'Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Duch; del vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori de la UPC, Jordi Ros; del professor de l'ETSAV Joan Puigdoménech, en representació del director de l'ETSAV, Pere Fuertes, i de la coordinadora del projecte a la UPC, Mariana Palumbo, a més d'altres membres del consorci. Ha estat un acte obert a la ciutat i a tota la comunitat universitària.

Col·laboració transfronterera
En el marc d’aquest projecte, la col·laboració dels centres de recerca, les cooperatives agrícoles i els altres socis implicats ha permès desenvolupar mètodes de baix cost per a la recollida i el processament de les tiges blat de moro i gira-sol per a la producció d'àrids vegetals, així com formular i caracteritzar materials de construcció a partir d’aquests agregats vegetals.

El prototip ha estat construït a l’ETSAV per la cooperativa de construcció COECO, sota la direcció de la cooperativa d’arquitectura ARQBAG, en col·laboració amb el grup de recerca GICITED de la UPC. També hi han participat els estudiants del grau en Estudis d'Arquitectura de l'ETSAV Àngel Joaniquet, Pol Blasco i Maria Casino.

Per la seva part, la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya (FCAC) i el laboratori AGROMAT, de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, amb seu a Tarbes, han facilitat la matèria primera que ha fet possible la construcció dels prototips. 

Els resultats de la recerca permetran establir un full de ruta per al desenvolupament sostenible del sector, amb la creació d’una xarxa de col·laboració que reunirà agricultors, professionals de la construcció, laboratoris i institucions amb l’objectiu d’estructurar el sector i donar suport a empreses i territoris per al seu desenvolupament més enllà de la durada del projecte.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L'ajut se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor d'un desenvolupament territorial sostenible.