La UPC continua sent la primera universitat espanyola en captació de fons del programa Horizon 2020

La UPC es manté com la primera universitat i la tercera institució espanyola en captació de fons del programa europeu d'R+I, Horizon 2020 (H2020), segons els resultats provisionals del darrer informe del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), corresponent al període 2014-2016. Per activitats, la Universitat destaca en els ajuts del Consell Europeu de Recerca i en les accions Marie Curie, així com en els programes dedicats al clima, a la seguretat i a les tecnologies de la informació i comunicació.

11/07/2017

En l'informe del CDTI, publicat el jmaig passat, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se situa només per darrera d’altres institucions com la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i de la Fundación Tecnalia Research & Innovation. Segons les àrees temàtiques de l'informe, la Universitat figura entre les quatre entitats amb un major retorn en el programa Clima, Medi Ambient i Matèries Primeres, juntament amb Tecnalia, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Acciona Construcción. El mateix succeeix en el cas del programa Seguretat, on figura també entre les entitats amb major retorn, al costat d’Atos, Vicomtech, el Ministeri de l’Interior i Telefónica I+D.

A data de publicació de l’informe, la UPC figura com que participa en 71 projectes de recerca, dels quals en lidera 25, si bé fins a l’actualitat la Universitat ha aconseguit 110 projectes al programa H2020 que sumen un total de 43,5 milions d’euros de finançament europeu. El retorn més destacat s’ha aconseguit a través dels projectes de ciència excel·lent distingits amb els ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC, per les sigles en anglès European Research Council), amb més de vuit milions d’euros, seguit dels projectes vinculats al programa Tecnologies de la Informació i Comunicació (ICT-LEIT), amb més de set milions d’euros i, en tercer lloc, pel programa d’accions Marie Sklodowska-Curie (MSC), que ha significat la captació de més de 6,5 milions d’euros.

En el llistat provisional de les 20 entitats espanyoles amb més retorn destaquen també l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), vinculats a la UPC i que figuren en l’11 i 12 llocs, respectivament.

Per comunitats autònomes, l’estudi mostra uns excel·lents resultats per a Catalunya, que és la primera comunitat autònoma quant al finançament procedent del programa H2020.

Més informació: