La UPC lidera un projecte europeu per estudiar el comportament de les xarxes geomètriques complexes

La UPC lidera un projecte europeu per estudiar el comportament de les xarxes geomètriques complexes
+
Descarregar

El projecte connecta més de 30 investigadors de 14 universitats i institucions d'Europa i Amèrica

Entendre millor com funcionen les xarxes geomètriques complexes, com les que modelen Internet o la propagació d’infeccions, és l’objectiu del projecte europeu Combinatorics of Networks and Computation (CONNECT). Liderat per la UPC, el projecte connecta investigadors de 14 universitats d’Europa i d’Amèrica.

17/04/2018

Les xarxes estan molt presents a les nostres vides, i en entorns ben diferents: les xarxes modelen, per citar exemples ben diferents, les relacions socials, Internet i els enllaços entre pàgines web, la propagació d'una infecció vírica en una població o una xarxa de carreteres. L’objectiu del projecte CONNECT és comprendre millor el comportament de les xarxes des d’una perspectiva geomètrica i computacional.

Malgrat estar formades per elements molt simples –un conjunt de nodes i una sèrie de connexions entre ells– les xarxes geomètriques que estan presents en el nostre dia a dia es caracteritzen per les seves dimensions i complexitat. Per abordar la seva comprensió, el projecte reuneix investigadors de diferents àrees: la geometria computacional, la matemàtica discreta, el dibuix gràfic i la probabilitat.

El projecte, coordinat per un equip d'investigadors del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), conté ‘paquets’ de treball, alguns amb un enfoc més teòric –sobre xarxes geomètriques; geometria estocàstica i xarxes, i geometria d'orientació restringida, aquest últim, liderat per la UPC–, i d’altres centrats a l’aplicació d’algoritmes a casos més concrets.

Drons i flamenc
Un dels àmbits de treball més aplicats del projecte, liderat per la Universitat de Sevilla (US), se centra en la planificació de rutes per a vehicles aeris no tripulats (UAVs) –per, per exemple, optimitzar trajectòries en missions de vigilància en la prevenció d’incendis forestal o el control de vessaments de petroli. En aquest paquet de treball també s’analitzarà la recuperació d'informació musical (Music Information Retrieval, MIR) per a música flamenca. La MIR se centra en eines que extreuen propietats intrínseques de la música, com ara el to, el ritme, el timbre o l’harmonia, per, per exemple, indexar col·leccions de música o crear sistemes de recomanació de música basats en l’acústica. Es realitzarà així l'anàlisi computacional del flamenc, que suposa una gran varietat de problemes matemàtics i algorítmics desafiants.

Finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea i amb una durada de quatre anys, el projecte, coordinat per la UPC, connecta més de 30 investigadors de 14 universitats i institucions: 8 d’europees –la Graz University of Technology (Àustria), la Université Libre de Bruxelles (Bèlgica), The Czech Academy of Sciences (República Txeca), la Università degli Studi Roma Tre (Itàlia), i la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Alcalà, la Universidad de Sevilla i la UPC (Espanya)– i 6 del continent americà –la Carleton University (Canadà), la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, el Centro de Investigación en Matemáticas A.C., el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional i la Universidad Nacional Autónoma de México (Mèxic) i la Universidad de Santiago de Chile (Xile).