La UPC lidera un projecte europeu per estudiar el comportament de les xarxes geomètriques complexes

Entendre millor com funcionen les xarxes geomètriques complexes, com les que modelen Internet o la propagació d’infeccions, és l’objectiu del projecte europeu Combinatorics of Networks and Computation (CONNECT). Liderat per la UPC, el projecte connecta investigadors de 14 universitats d’Europa i d’Amèrica.

17/04/2018

Les xarxes estan molt presents a les nostres vides, i en entorns ben diferents: les xarxes modelen, per citar exemples ben diferents, les relacions socials, Internet i els enllaços entre pàgines web, la propagació d'una infecció vírica en una població o una xarxa de carreteres. L’objectiu del projecte CONNECT és comprendre millor el comportament de les xarxes des d’una perspectiva geomètrica i computacional.

Malgrat estar formades per elements molt simples –un conjunt de nodes i una sèrie de connexions entre ells– les xarxes geomètriques que estan presents en el nostre dia a dia es caracteritzen per les seves dimensions i complexitat. Per abordar la seva comprensió, el projecte reuneix investigadors de diferents àrees: la geometria computacional, la matemàtica discreta, el dibuix gràfic i la probabilitat.

El projecte, coordinat per un equip d'investigadors del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), conté ‘paquets’ de treball, alguns amb un enfoc més teòric –sobre xarxes geomètriques; geometria estocàstica i xarxes, i geometria d'orientació restringida, aquest últim, liderat per la UPC–, i d’altres centrats a l’aplicació d’algoritmes a casos més concrets.

Drons i flamenc
Un dels àmbits de treball més aplicats del projecte, liderat per la Universitat de Sevilla (US), se centra en la planificació de rutes per a vehicles aeris no tripulats (UAVs) –per, per exemple, optimitzar trajectòries en missions de vigilància en la prevenció d’incendis forestal o el control de vessaments de petroli. En aquest paquet de treball també s’analitzarà la recuperació d'informació musical (Music Information Retrieval, MIR) per a música flamenca. La MIR se centra en eines que extreuen propietats intrínseques de la música, com ara el to, el ritme, el timbre o l’harmonia, per, per exemple, indexar col·leccions de música o crear sistemes de recomanació de música basats en l’acústica. Es realitzarà així l'anàlisi computacional del flamenc, que suposa una gran varietat de problemes matemàtics i algorítmics desafiants.

Finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea i amb una durada de quatre anys, el projecte, coordinat per la UPC, connecta més de 30 investigadors de 14 universitats i institucions: 8 d’europees –la Graz University of Technology (Àustria), la Université Libre de Bruxelles (Bèlgica), The Czech Academy of Sciences (República Txeca), la Università degli Studi Roma Tre (Itàlia), i la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Alcalà, la Universidad de Sevilla i la UPC (Espanya)– i 6 del continent americà –la Carleton University (Canadà), la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, el Centro de Investigación en Matemáticas A.C., el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional i la Universidad Nacional Autónoma de México (Mèxic) i la Universidad de Santiago de Chile (Xile).
La UPC lidera un projecte europeu per estudiar el comportament de les xarxes geomètriques complexes

El projecte connecta més de 30 investigadors de 14 universitats i institucions d'Europa i Amèrica

Descarregar