La UPC participa en un projecte europeu, de 25 milions d'euros, per millorar la resposta a emergències provocades pel canvi climàtic

Imatge de la plataforma A4Cat
+
Descarregar

Imatge de la plataforma A4Cat, desenvolupada en en el marc del projecte ANYWHERE per Hyds i implementada al Servei de Protecció Civil de Catalunya

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC participa en el projecte europeu RESIST, que té com a objectiu estudiar l’aplicació d’eines per millorar la preparació davant d’emergències meteorològiques per augmentar la resiliència davant del canvi climàtic. La iniciativa està finançada pel programa Horizon Europe de la Unió Europea.

20/01/2023

Catalunya ha estat una de les 12 regions seleccionades per la Comissió Europea per participar en un projecte europeu dotat amb un finançament de 25 milions d’euros per millorar la preparació davant d’emergències greus causades pel canvi climàtic. L’objectiu de la iniciativa, anomenada RESIST - Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology i emmarcada en la missió 'Adaptació al Canvi Climàtic' del programa Horizon Europe de la Unió Europea, és millorar les capacitats de detecció de situacions extremes com les inundacions, les onades de calor i el risc d’incendi forestal, així com aconseguir una major preparació de la societat i els municipis.

El projecte comença aquest gener i s’allargarà durant cinc anys. Aquesta setmana ha tingut lloc l’inici formal del projecte amb la reunió inaugural del socis a la ciutat portuguesa de Coïmbra, on s’han definit les primeres accions de treball.

L’aplicació a Catalunya rebrà 2,5 milions d’euros a través dels socis que formen part del projecte: la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya; el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya -  BarcelonaTech (UPC); el grup d’investigació CARENET de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); l’empresa Hyds (spin-off sorgida de la UPC) i els ajuntaments de Terrassa i Blanes. El projecte té el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.

La iniciativa europea preveu que s’implementin quatre grans zones de proves a Europa ubicades a Catalunya, Finlàndia, Dinamarca i Portugal. A Catalunya, en concret, s’estudiarà com detectar els efectes dels perills meteorològics amb més anticipació i es posarà l’accent en l’àmbit municipal amb les necessàries adaptacions a les diferents realitats territorials tenint en compte les característiques de cada municipi. S’analitzaran específicament les activitats més vulnerables, com poden ser les turístiques i, en concret, els càmpings. Així, a través de l’anàlisi en temps real de l’impacte de fenòmens de risc, es desenvoluparan noves mesures regionals, instruments polítics i solucions tecnològiques.

Aquestes solucions han de permetre incrementar els nivells d'inversions ecològiques, reduir les pèrdues econòmiques per perills naturals com les inundacions i minimitzar la bretxa de protecció climàtica. A més, servirà per fer partícips els ciutadans de cara a construir més resiliència davant d’aquestes disrupcions ambientals i potenciar les capacitats dels municipis per fer front a aquests fenòmens provocats pel canvi climàtic.

Catalunya és una de les 12 regions que participen en aquest projecte europeu i que engloben un total de 22 milions de persones. Les conclusions que es derivin del demostrador ubicat a Catalunya es compartiran amb la regió italiana de Puglia i la portuguesa de Baixo Alentejo, especialment les problemàtiques per inundacions, onades de calor i incendis forestals.

Un pas més per millorar la gestió d’emergències
El projecte europeu RESIST dona continuïtat a les millores assolides mitjançant el projecte europeu ANYWHERE i vol traslladar als municipis i les activitats vulnerables les capacitats assolides en aquesta iniciativa. Aquest projecte, coordinat pel CRAHI de la UPC, va permetre a l’empresa Hyds desenvolupar una eina –ja operativa i utilitzada per la Direcció General de Protecció Civil– que ha millorat substancialment la gestió de les emergències per riscos meteorològics en el context de canvi climàtic i especialment per a inundacions. L’instrument és capaç de detectar en temps real els fenòmens extrems d’inundació amb una anticipació de 2 hores abans del seu impacte.

La presència del CRAHI de la UPC i l’empresa Hyds al projecte RESIST permetrà aquesta adaptació al món municipal, conjuntament amb els ajuntaments de Terrassa i Blanes, molt actius en la recerca de solucions d’adaptació al canvi climàtic i a les problemàtiques d’inundabilitat dels seus municipis. Com a valor afegit al que s’havia desenvolupat fins ara, aquest procés es farà incorporant un vessant de la percepció social del risc a través de l’equip d’investigació CARENET de la UOC amb l’objectiu d’aconseguir una major capacitat d’autoprotecció de les poblacions afectades.

Altres projectes europeus d’adaptació de la gestió d’emergències al canvi climàtic
Catalunya participa també d’altres projectes europeus vinculats a l’adaptació de la resposta i gestió d’emergències al canvi climàtic en el marc de l’EU Missions de l’Horizon Europe. Recentment s’ha obtingut el finançament de la Unió Europea pel projecte CLIMAAX amb un total de 20 milions d’euros i en el qual participen la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el CRAHI de la UPC.

Aquest projecte, d’una durada prevista de quatre anys, s’inicia aquest mes de gener amb la reunió inicial de socis, els dies 23 i 24, a la ciutat neerlandesa de Delft. El projecte té com a objectiu l’adaptació al canvi climàtic a través de l'avaluació del risc climàtic a escala regional, treballant a escala local amb les dades i escenaris de referència paneuropeus establerts.

El projecte CLIMAAX treballarà en aquesta interfase des del punt de vista de les anàlisis i el suport pràctic a les regions i comunitats oferint un marc d’avaluació del risc climàtic estandarditzat i facilitant les eines per accedir a les dades i models. Per fer-ho possible s’han escollit cinc regions europees pilots que serviran com a exemple d’aplicació, entre elles Catalunya. L’avaluació del risc climàtic permet definir escenaris a partir dels quals adaptar els plans de protecció civil que estableixen la resposta a les emergències, en aquest cas per riscos vinculats al canvi climàtic.