La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’

La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’
+
Descarregar

Elem Biotech comercialitza tecnologia que permet la creació d’òrgans humans virtuals per ser usats en el diagnòstic de malalties i en l’avaluació de possibles tractaments

La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’
+
Descarregar

Mitiga Solutions comercialitza un software de predicció de l’impacte de les catàstrofes atmosfèriques en la gestió del trànsit aeri en situacions d'emergència

La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’
+
Descarregar

Nearby Computing impulsa una tecnologia d’orquestració de serveis IoT i 5G per millorar-ne l'eficiència

La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’
+
Descarregar

WIVI és un sistema de visualització en 3D, petit, immersiu i amb llibertat de moviment, que permet analitzar les capacitats visuals dels pacients: el comercialitza l'spin-off e-Health Technical Solutions

La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’
+
Descarregar

ICARIA Medical està centrada a desenvolupar i comercialitzar la tecnologia CardioSense, que permet obtenir un prediagnòstic cardiovascular en menys de 60 segons

La UPC continua apostant per les empreses de base tecnològica amb l’impuls de sis noves ‘spin-off’
+
Descarregar

ARD (Applied Research for Development) ofereix asessorament i implementació de recerca aplicada en energia neta i abastament d'aigua

La UPC ha impulsat en els darrers mesos sis noves ‘spin-off’, en les quals participa com a sòcia. En concret, es tracta de les empreses emergents Elem Biotech, Mitiga Solutions, Nearby Computing –aquestes tres, amb participació del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) en el seu accionariat–, e-HEALTH, ICARIA Medical i ARD.

23/01/2019

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) entra a formar part de sis noves empreses emergents: Elem Biotech, que ofereix una tecnologia per crear òrgans humans virtuals; Mitiga Solutions, que comercialitza un software de predicció de catàstrofes atmosfèriques per al trànsit aeri; Nearby Computing, que subministra tecnologia d’orquestració de serveis IoT i 5G; e-HEALTH, especialitzada en tecnologia aplicada a la salut visual; ICARIA Medical, que comercialitzarà l’electrocardiògraf CardioSense, i ARD, un sistema per a l’anàlisi de dades i el suport en la presa de decisions en el subministrament de serveis bàsics.

Òrgans humans virtuals per al diagnòstic de malalties
Elem Biotech, fundada pels investigadors Mariano Vázquez i Guillaume Houzeaux i pel professor i investigador José María Cela, del Departament d’Arquitectura de Computadors i adscrit al Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), comercialitza la tecnologia de simulació i anàlisi de dades per al sector biomèdic i farmacèutic que s’ha desenvolupat en diversos projectes de recerca del Departament de Computer Applications in Science and Engineering (CASE) del BSC. Es tracta d’una tecnologia que permet la creació d’òrgans humans virtuals per ser usats en el diagnòstic de malalties i en l’avaluació de possibles tractaments.

El projecte ha sorgit de les línies de treball en simulació i desenvolupament del programari Alya, que permet als usuaris configurar i executar simulacions avançades i analitzar-les mitjançant una sofisticada interfície biomèdica. La interfície permet simular diferents escenaris en humans virtuals –per exemple, el reemplaçament de vàlvules o tractaments d’asma– per tal d’analitzar productes i optimitzar tractaments que s’adaptin millor al pacient. La participació de la UPC en aquesta spin-off se subscriurà el proper dijous, 24 de gener.

Mitigar l'impacte de les cendres volcàniques en l'aviació
Mitiga Solutions, impulsada també pel professor José María Cela, comercialitza un software de predicció de l’impacte de les catàstrofes atmosfèriques en la gestió del trànsit aeri en situacions d'emergència que impliquen dispersió atmosfèrica de partícules, com ara les cendres volcàniques. La tecnologia que comercialitza s’ha desenvolupat en projectes de recerca del Departament CASE del BSC i, en concret, és fruit de la tesis doctoral d’Alex Martí, també investigador del BSC.

Les erupcions volcàniques i, concretament, els núvols de fum que provoquen i que contenen partícules de cendra volcànica, són fenòmens de difícil detecció i que suposen un perill per a la indústria aeronàutica. Mitiga Solutions, amb el sistema Solutions on Real Time for Air Traffic Management (SORT-ATM), avalua la dispersió atmosfèrica i ofereix dades als usuaris d'una forma simple i ràpida proporcionant temps de reacció: pot donar informació de predicció a l’aerolínia entre 24 i 48 hores abans que surti el vol per saber si la seva trajectòria es veurà afectada per la cendra, ja que aquesta pot afectar els motors de l’avió. El software es basa en càlculs d'un únic algoritme que utilitza models de dispersió atmosfèrica propis, paràmetres com els horaris dels vols, les especificacions tècniques de les aeronaus, la predicció meteorològica i altres dades importants proporcionades per les torres de control i els mateixos clients. Els serveis que ofereix l’spin-off estan adreçats a empreses del sector aeronàutic, les asseguradores, els fabricants de motors d'avions i el sector logístic.

Tecnologia d'orquestració de serveis IoT i 5G
Nearby Computing, al capdavant de la qual hi ha el professor i investigador David Carrera, vinculat al Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC i adscrit al BSC, comercialitza tecnologia d’orquestració de serveis IoT (Internet de les Coses) i 5G que s’ha desenvolupat en projectes de recerca desenvolupats en el BSC, al grup de recerca Data-Centric Computing.

La tecnologia d’orquestració permet integrar diferents sistemes, softwares i sensors en una mateixa plataforma amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels sistemes IoT i 5G a través d’una major flexibilitat en la gestió de les infraestructures utilitzades per al seu desplegament. Es tracta d’una tecnologia que es pot aplicar a entorns Network Function Virtualization (NFV), Software Defined Network (SDN) i en entorns totalment definits per software (SDI), aportant avantatges de cost i de prestacions.
 
L’empresa es basa en un nou tipus de tecnologia d’orquestració model-driven que combina dos avantatges respecte altres sistemes presents al mercat: flexibilitat per incorporar nous dispositius i capacitat de gestionar xarxes i elements de computació de manera unificada i a prop de les dades. Permet, a més, el desenvolupament de serveis de personalització per a diferents escenaris de tecnologies NFV, SDN i Fog Computing (l’anomenada ‘computació en la boira’: el processament de dades i les aplicacions tecnològiques que es donen en l’espai virtual que queda entre la xarxa i els dispositius), que seran clau en el desenvolupament de les tecnologies 5G i IoT.

Valoracions i tractaments de salut visual personalitzats
e-HEALTH Technical Solutions és una empresa especialitzada en la implementació de solucions tecnològiques, clíniques i de salut digital relacionades amb diferents àmbits, com ara l’avaluació i la millora de les limitacions perceptuals de la visió. Comercialitzarà el producte WIVI, que proporciona a l’especialista en salut visual una valoració de les capacitats i habilitats de diferents funcions visuals del pacient i, al mateix temps, proposa un tractament d’entrenament adequat i personalitzat per a la normalització i millora de les alteracions detectades. 

WIVI consisteix en un sistema de visualització en 3D, petit, immersiu i amb llibertat de moviment, que permet analitzar les capacitats visuals així com les habilitats visuals relacionades amb la lectura. En una primera fase, el sistema se centra en les principals disfuncions visuals que afecten el rendiment visual en nens i joves fins als 18 anys. Part de la tecnologia utilitzada ha estat desenvolupada per l’investigador Juan Carlos Ondategui, del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) i vinculat al Departament d’Òptica i Optometria de la UPC.

Diagnòstics cardiovasculars en menys d'un minut
ICARIA Medical, fundada pels investigadors Ramon Pallàs, Óscar Casas i Ramon Casanella juntament amb altres dos socis particulars, està centrada a desenvolupar i comercialitzar una tecnologia de mesura de senyals fisiològics, que ha sorgit de projectes de recerca del grup d’Instrumentació, Sensors i Interfícies (ISI) de la UPC.

La tecnologia, anomenada CardioSense, permet obtenir un prediagnòstic cardiovascular —amb resultats més acurats que els actuals— en menys de 60 segons i comunicar-los des de qualsevol lloc on hi hagi cobertura de telefonia mòbil. Patentat per la UPC, el monitor detecta tant l’electrocardiograma (el senyal convencional que descriu l’activitat elèctrica del cor) com l’ona de pols arterial (relacionada amb la tensió arterial i l’elasticitat de les artèries) a partir del contacte amb les mans o els peus a través de dos parells de sensors metàl·lics. La tecnologia aporta beneficis considerables de seguretat i d’estalvi de temps respecte als mètodes actualment utilitzats (tensiòmetre i catèter intraarterial) ja que es tracta d’un equip de monitorització continu, no invasiu, per a ús hospitalari i extra-hospitalari.

El desenvolupament de la tecnologia ha tingut lloc en el marc de la tesis doctoral de Joan Gómez, sota la direcció de Ramon Pallàs i Ramon Casanella. ICARIA Medical ha estat impulsada conjuntament amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona, a través del seu programa d'innovació centrat en la transferència de tecnologia ‘The Collider’.

Informació per a la presa de decisions en serveis bàsics
ARD (Applied Research for Development) és una empresa fundada pel professor i investigador Agustí Pérez Foguet, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, que comercialitza serveis basats en la tecnologia SIASAR, un sistema d’informació dels serveis d’abastiment d’aigua i sanejament rural en què participen diferents països d’Amèrica Llatina i del Carib. SIASAR és un sistema obert, desenvolupat en col·laboració amb el Banc Mundial, que permet als governs disposar d’informació bàsica, actualitzada i contrastada de l’estat d’aquests serveis, i facilita els processos de presa de decisió en la planificació i la priorització d’inversions.

Investigadors de la UPC, vinculats al grup de recerca Engineering Sciences & Global Development, ha desenvolupat models, eines i algoritmes de càlcul per analitzar la informació disponible en el sistema SIASAR i facilitar informació d'interès per als diferents actors implicats en el subministrament de serveis bàsics: població, proveïdors de serveis, proveïdors d’assistència tècnica, etc. El desenvolupament d’aquestes eines ha tingut lloc en el marc de la recerca iniciada per Pérez Foguet i de la tesi doctoral de Ricard Giné, un dels membres de l’equip fundador de l’empresa, format també per Pol Arranz, investigador del Departament de Màquines i Motors Tèrmics, i Frederic Horta, vinculat al Departament d’Organització d’Empreses.

ARD també ofereix assessorament i implementació de recerca aplicada en energia neta (accés a l'energia, planificació, aplicacions de l'energia solar i biomassa, entre d'altres) i de models de negoci i finançament aplicats a la provisió d’energia i abastament d'aigua. Els clients potencials són administracions públiques, organitzacions i empreses proveïdores de serveis que necessitin avaluar-ne la qualitat i/o estiguin realitzant processos de planificació estratègica.