Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Bachelor's degree in Civil Engineering (docència en anglès)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

El bachelor's degree in Civil Engineering, (reconvertit en grau en Tecnolgies de Camins, Canals i Ports per al curs 2020-2021) que recull els continguts formatius fonamentals que integraven els estudis d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, té com a objectiu formar enginyers i enginyeres generalistes, amb una sòlida formació en ciències bàsiques i amb una visió àmplia de l’enginyeria civil aplicada al desenvolupament i millora de les societats modernes, basant-se en la cerca constant de solucions alternatives i respectuoses amb el medi ambient. L’organització del transport i de les ciutats; el projecte de vies de comunicació; la protecció de les costes i platges; la seguretat davant riuades i sismes; l’anàlisi i el disseny de grans estructures, i també la cerca i el desenvolupament de noves fonts d’energia, són àmbits de treball dels enginyers i enginyeres civils. Aquesta titulació dóna accés a itineraris de mobilitat que condueixen a dobles diplomes amb institucions internacionals de prestigi.Aquest grau s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2022-2023
8,626
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 2.371 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Professió regulada

Aquest grau conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster que habilita per a professions regulades.
 

Sortides professionals
 • Anàlisi, disseny i planificació de projectes d’infraestructures, urbanisme, edificacions singulars, mobilitat i logístics.
 • Direcció d’empreses d’enginyeria, d’infraestructures i consultories.
 • Assessor/a a qualsevol empresa d’enginyeria civil, del sector industrial o de serveis.
 • Tècnic/a i gestor/a de l’Administració pública.
 • Professional per compte propi.
Amb universitats internacionals
 • Grau en Enginyeria Civil + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Diplôme d’ingénieur de l’École Central corresponent (Lille, Lyon, Marseille, Nantes o Paris).
 • Grau en Enginyeria Civil + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Diplôme d’ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
 • Grau en Enginyeria Civil + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Diplôme d’ingénieur de l'École Polytechnique.
 • Grau en Enginyeria Civil + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Laurea Magistrale (Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) del Politecnico di Milano.
 • Grau en Enginyeria Civil o grau en Enginyeria d'Obres Públiques + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Diplôme d’ingénieur de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).
 • Grau en Enginyeria d’Obres Públiques+ Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen (ESITC).
 • Grau en Enginyeria Civil o grau en Enginyeria d’Obres Públiques + Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Master i Diplôme d’ingénieur dins l’especialitat Travaux Publics de l'École Spéciale des Travaux Publiques, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP). 
 • Grau en Enginyeria Civil + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Màster de la Tongji University, Xina.

En el marc de l’oferta d’estudis del Centre de Formació Interdisciplinària Superior CFIS
També pots cursar una doble titulació interdisciplinària a dos centres docents UPC coordinada pel CFIS.
Més informació al web del CFIS

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type