Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Sense oferta de places per al curs 2018-2019. Aquest grau passa a formar part del nou grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, amb dues mencions: Hortofructicultura i Jardinera i Producció Agropecuària.

El grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge combina la formació en enginyeria amb les ciències agronòmiques, la biologia i les ciències ambientals per a formar professionals per als àmbits de la producció vegetal i la gestió del medi natural i del paisatge. Rebràs una formació multidisciplinària en àmbits com els sistemes de gestió ambiental, l’aprofitament de l’aigua, el disseny de nous paisatges, la implantació d’espais verds, els ecosistemes i la biodiversitat, els cultius d’horta i fruiters  o les tècniques de multiplicació i viversisme. També aprendràs els fonaments tecnològics de l’enginyeria per dissenyar àrees verdes i realitzar projectes de preservació i millora ambiental, de paisatgisme i de producció hortícola i fructícola.

El programa formatiu inclou pràctiques de camp, de laboratori i d’informàtica per tal de donar una formació de qualitat en les tècniques de producció vegetal,  i de recuperació ambiental, i la gestió i disseny d’espais verds, així com la viabilitat econòmica de les empreses i cooperatives hortofructícoles, de paisatgisme i jardineria i de gestió mediambiental.
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2021-2022
5,000
Horaris/torns
El primer any dels graus hi ha grups de matí o tarda. A la resta de quadrimestres l'horari és majoritàriament de matí.
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 2.371 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Professió regulada

Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria.

Sortides professionals
  • Direcció tècnica d’empreses hortícoles i fructícoles i cooperatives agràries.
  • Tècnic/a en empreses de serveis mediambientals i paisatgístics.
  • Gestió del territori en el medi rural i periurbà.
  • Planificació, disseny i gestió d’espais verds, jardins i zones esportives.
  • Restauració i recuperació ambiental.
  • Gestió i aprofitament de residus.
  • Tècnic/a de l’Administració pública: aplicació de polítiques d'ordenació,  gestió del territori en el medi rural i el periurbà.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d’obres, estudis ambientals, etc.
Organització dels estudis

El grau té una càrrega lectiva de 240 ECTS. Els dos primer anys (120 ECTS) s'imparteixen les matèries bàsiques comunes als quatre graus que ofereix l'ESAB. Els dos anys següents es cursen les matèries obligatòries i optatives de cada títol i es realitza el treball de fi de grau. Entre els crèdits optatius s'hi inclou una estada de pràctiques en empresa o de mobilitat.

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type