Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Amb el grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques (que recull els continguts formatius fonamentals que integraven fins ara els graus en Enginyeria Agrícola i en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge), adquiriràs els coneixements científics i tecnològics necessaris per projectar, planificar, dirigir i gestionar els processos relacionats amb la producció agrícola i ramadera; els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments; la viabilitat econòmica de les empreses agràries; les actuacions destinades a la preservació i millora mediambiental i paisatgística de l'entorn; l'ordenació del territori, i la producció hortofructícola.

Podràs escollir entre dues mencions:

Hortofructicultura i Jardineria. Rebràs una formació multidisciplinària en àmbits com els sistemes de gestió ambiental, l’aprofitament de l’aigua, el disseny de nous paisatges, la implantació d’espais verds, els ecosistemes i la biodiversitat, els cultius d’horta i fruiters o les tècniques de multiplicació i viverisme. També aprendràs els fonaments tecnològics de l’enginyeria per dissenyar àrees verdes i realitzar projectes de preservació i millora ambiental, de paisatgisme i de producció hortícola i fructícola.

Producció Agropecuària. Rebràs formació en matèria de salut, nutrició i benestar animal; sistemes de producció ramadera; cultius extensius, d’horta i de fruiters; tecnologia de reg; maquinària i construccions agrícoles; protecció de cultius; gestió de residus; agroecologia, i producció ecològica d’aliments.

Mencions

 • Hortofructicultura i Jardineria
 • Producció Agropecuària
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
5,012
Horaris/torns
El primer any dels graus hi ha grups de matí o tarda. A la resta de quadrimestres l'horari és majoritàriament de matí.
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Places nou ingrés
55
Places canvi d'estudis
10
Codi de preinscripció
31097
Nota de tall del curs 2023-2024
5,012. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Vuitè quadrimestre

 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Professió regulada
Aquest grau habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria o Explotacions Agropecuàries, segons la menció.
Sortides professionals
 • Direcció tècnica d'explotacions agrícoles i ramaderes, i vivers de plantes.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d'obres, estudis ambientals, aplicacions topogràfiques, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
 • Tècnic d'administracions públiques (Unió Europea, Estat, autonomies, ajuntaments): desenvolupament rural, ordenació i gestió del territori en el medi rural, planificació i gestió d'espais verds i zones esportives, gestió i aprofitament de residus municipals, restauració i recuperació d'espais.
 • Tècnic d'empreses de serveis agraris: instal·lacions agrícoles i ramaderes, infraestructura rural, maquinària agrícola, llavors, fitosanitaris, adobs, regs, informàtica agrària, control de qualitat, etc.
 • Gestió i maneig de recursos hídrics per a ús agrícola i recursos agroenergètics i aprofitament de residus agrícoles.
 • Direcció i gestió d'empreses i cooperatives agràries i tècnic de comercialització i màrqueting.
 • Tècnic d'empreses de serveis mediambientals i paisatgístics: estudis d'impacte i restauració ambiental i disseny i projecció de jardins i àrees verdes.
 • Especialista en investigació i desenvolupament en empreses i organismes públics: biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agrària, enginyeria alimentària, enginyeria rural, gestió del medi ambient, producció animal i producció vegetal. Aquest grau habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola.
Amb la Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Grau en Enologia
Organització dels estudis
El grau té una càrrega lectiva de 240 ECTS. El primer any (60 ECTS) s'imparteixen les matèries bàsiques comunes als graus que ofereix l'ESAB. Els tres anys següents es cursen les matèries obligatòries i optatives de cada menció i es realitza el treball de fi de grau. Entre els crèdits optatius s'hi inclou una estada de pràctiques en una empresa o de mobilitat.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Jornades de portes obertes

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic