Preus, pagament i reduccions

Preus

La Generalitat de Catalunya estableix els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes mitjançant el decret de preus.

Els coeficients d'estructura docent que s'apliquen aquest curs als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:

    • Graus de coeficient B: 18,46 € per crèdit
    • Preu per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la UE: 42,56 €

Pagaments

Reduccions