Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (docència en anglès)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Els nous models i escenaris socials, ambientals i econòmics plantegen reptes importants que fan necessari que les estructures i sistemes actuals s’hi adaptin, com, per exemple, la gestió de la mobilitat de les persones, els sistemes de transport i la logística, la gestió de grans infraestructures, els abastaments d’aigua, les fonts d’energia, la reducció de residus, la protecció del medi ambient, etc.

El món canvia i requereix professionals que siguin capaços d’aportar solucions innovadores i creatives a partir d’una visió global i amb els coneixements del segle XXI. L’enginyeria de camins, canals i ports és una part indispensable en aquest desenvolupament cap a les societats del futur, que contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones i la protecció de l’entorn, i forma part del creixement de l’economia.

El grau, que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, forma professionals amb una visió transversal i versàtil i una sòlida formació en ciències bàsiques.

Amb el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports obtindràs una formació sòlida tant en ciències com en eines i tecnologies de l’enginyeria, la qual cosa et permetrà afrontar el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports amb totes les garanties.

El darrer curs del grau podràs escollir les assignatures optatives que més s’ajustin als teus interessos i adquirir coneixements en temes tan actuals i sol·licitats per les empreses com les big data, les smart cities, la modelització o l’emprenedoria.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2021-2022
5,000
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.660 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Places nou ingrés
50
Codi de preinscripció
31102
Nota de tall del curs 2021-2022
5,000. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Segon curs

 • Enginyeria Ambiental 6
 • Geomàtica i Geoinformació 6
 • Geometria Diferencial i Càlcul Vectorial 6
 • Hidràulica i Hidrologia 6
 • Mobilitat i Xarxes de Transport 6
 • Models Matemàtics de la Física 6
 • Probabilitat i Estadística 6
 • Resistència de Materials i Estructures 6
 • Tècniques de Comunicació 6
 • Urbanisme 6

Tercer curs

 • Anàlisi d'Estructures 6
 • Camins i Ferrocarrils 6
 • Enginyeria Geotècnica i Geològica 6
 • Enginyeria Marítima i Portuària 6
 • Hidrologia i Obres Hidràuliques 6
 • Mecànica de Sòls 6
 • Modelització Numèrica 6
 • Procediments de Construcció i Electrotècnia 6
 • Tecnologia d'Estructures I 6
 • Tecnologia d'Estructures II 6

Quart curs

 • Aprenentatge Automàtic i Tractament de Dades 6
 • Avaluació de Riscos Naturals 6
 • Bessons Digitals i Realitat Augmentada 6
 • Eines de Modelització en Enginyeria Civil 6
 • Emprenedoria i Innovació 6
 • Instrumentació i Teledetecció 6
 • Mobilitat Urbana i Presa de Decisions 6
 • Programació per a la Ciència i l'Enginyeria 6
 • Projectes i Organització d'Empreses 6
 • Sostenibilitat i Impacte Social i Ambiental 6
 • Treball de Fi de Grau 12
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
Professió regulada

Aquest grau conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster que habilita per a professions regulades.
 

Sortides professionals
Aquest grau és la primera part de la formació que cursaràs per convertir-te en enginyer o enginyera de Camins, Canals i Ports, un cop hagis cursat el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. A més, com a graduat o graduada podràs incorporar-te en empreses d’enginyeria de projectes, consultores, constructores i departaments d’R+D+I, i també en els sectors financer i de serveis.
 • Planificació, gestió i explotació d'infraestructures en l'Administració pública o en ens privats (càrrecs: cap d'àrea, cap de servei, tècnic).
 • Gestió i/o execució en empreses constructores (càrrecs: gerent, director general, director tècnic, director d'estudis, tècnic en producció, tècnic en control de qualitat).
 • Gestió en concessionàries (càrrecs: gerent, director general, especialista financer).
 • Enginyeria i consultoria de projectes, direccions d'obra i project management relacionada amb l'obra pública (càrrecs: gerent, director General, cap de departament, tècnic).
 • Recerca en temes relacionats amb les infraestructures (càrrecs: investigador).
 • Professional autònom o emprenedor.
Organització dels estudis
Els estudiants del bachelor'sdegree in Civil Engeering Technologies  hauran de realitzar al llarg dels seus estudis alguna estada internacional. Aquesta activitat pot ser la realització d'una estada d'estudis en una universitat estrangera a partir del tercer curs, dins del marc dels programes d'intercanvi, on podran cursar en la universitat de destí assignatures o el treball de fi de grau.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic