Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (docència en anglès)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

No hi ha places de nou accés en ser un pla en extinció. Les places d'aquest grau s'integran en el grau en Enginyeria Civil per al curs 2022-2023.

Els nous models i escenaris socials, ambientals i econòmics plantegen reptes importants que fan necessari que les estructures i sistemes actuals s’hi adaptin, com, per exemple, la gestió de la mobilitat de les persones, els sistemes de transport i la logística, la gestió de grans infraestructures, els abastaments d’aigua, les fonts d’energia, la reducció de residus, la protecció del medi ambient, etc.

El món canvia i requereix professionals que siguin capaços d’aportar solucions innovadores i creatives a partir d’una visió global i amb els coneixements del segle XXI. L’enginyeria de camins, canals i ports és una part indispensable en aquest desenvolupament cap a les societats del futur, que contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones i la protecció de l’entorn, i forma part del creixement de l’economia.

El grau, que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, forma professionals amb una visió transversal i versàtil i una sòlida formació en ciències bàsiques.

Amb el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports obtindràs una formació sòlida tant en ciències com en eines i tecnologies de l’enginyeria, la qual cosa et permetrà afrontar el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports amb totes les garanties.

El darrer curs del grau podràs escollir les assignatures optatives que més s’ajustin als teus interessos i adquirir coneixements en temes tan actuals i sol·licitats per les empreses com les big data, les smart cities, la modelització o l’emprenedoria.