Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Direcció
Xavier Roca Ramon
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 739 8102 / 93 739 8200
C/e
info.eseiaat@upc.edu
Web
https://eseiaat.upc.edu/ca
Segueix-nos