Comissió de Selecció i d'Avaluació del PDI

És la responsable final de les avaluacions del personal docent i investigador de la Universitat i de presentar al rector o rectora les propostes de membres de les comissions d’accés o de selecció d’aquest personal.

Composició de la Comissió de Selecció i d'Avaluació del PDI