Vicerector de Política Universitària

Joan Gispets Parcerisas

  •  Projectes estratègics:
    • Galàxia Aprenentatge: procés de reflexió per transformar l’experiència d’aprenentatge a la UPC.
    • Pla de comunicació: procés de revisió de l’estratègia de comunicació de la UPC.
  •  Coordinació de les polítiques i l’acció del Consell de Direcció i les de les unitats acadèmiques.
  • Supervisió i coordinació de les relacions de la UPC amb les institucions i administracions locals per treballar accions estratègiques conjuntes.
  • Coordinació i supervisió de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).
  • Direcció acadèmica de la Fundació Politècnica de Catalunya, UPC School.

Biografia

Joan Gispets i Parcerisas és diplomat en Òptica i Optometria per la UPC, màster en Optometria i Ciències de la Visió per la Universitat de Manchester i doctor en Ciències per la UPC. Des del 1998 és professor del Departament d’Òptica i Optometria, amb vinculació a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).

En l’àmbit de la recerca és membre del grup de recerca Visió, Optometria i Salut i ha estat membre del Grup de Recerca en Enginyeria Òptica. Ha publicat un total de 26 articles en revistes indexades, ha fet 53 presentacions en congressos i ha escrit o participat en 6 capítols de llibres.

En l’àmbit de la gestió ha estat sotsdirector de la FOOT en diversos períodes, encarregat primerament de relacions internacionals i posteriorment d’impulsar la clínica optomètrica. Va ser director del Centre Universitari de la Visió durant sis anys i degà de la FOOT durant vuit anys.

En l’àmbit de la docència ha fet classes al grau en Òptica i Optometria i al màster en Optometria i Ciències de la Visió de diverses assignatures, totes de l’àrea d’optometria i contactologia clíniques. Té una dilatada experiència en la docència per aprenentatge servei i ha rebut, juntament amb un grup de companys del seu departament, el premi Vicens Vives a la qualitat docent universitària.