Consell de Direcció

Està format per diferents òrgans unipersonals generals (vicerectors i vicerectores, el secretari o secretària general, el o la gerent o gerenta i delegats i delegades del rector o rectora) i el o la cap de gabinet del rector. Assisteixen el rector o rectora en les seves funcions.

Rector Daniel Crespo Artiaga
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador Miquel Soriano Ibáñez
Vicerector de Recerca Jordi Llorca Piqué
Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria Climent Molins Borrell
Vicerectora de Política Acadèmica Montserrat Pardàs Feliu
Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística Núria Pla Garcia
Vicerectora de Docència i Estudiantat Fatiha Nejjari Akhi-elarab
Vicerector d'Estratègia Digital Àlvar Vinacua Pla
Vicerectora de Política Internacional Lourdes Reig Puig
Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori Jordi Ros Ballesteros
Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat Josefina Antonijuan Rull
Secretària general Ana B. Cortinas Abad
Cap del Gabinet del Rector Lluís Monfort Peligero
Gerent Xavier Massó Pérez

Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador

Miquel Soriano Ibáñez

Miquel Soriano

Vicerector de Recerca

Jordi Llorca Piqué

Jordi Llorca

Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria

Climent Molins Borrell

Climent Molins

Vicerectora de Política Acadèmica

Montserrat Pardàs Feliu

Montserrat Pardàs

Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística

Núria Pla Garcia

Núria Pla

Vicerectora de Docència i Estudiantat

Fatiha Nejjari Akhi-elarab

Fatiha Nejjari Akhi-elarab

Vicerector d'Estratègia Digital

Àlvar Vinacua Pla

Àlvar Vinacua

Vicerectora de Política Internacional

Lourdes Reig Puig

Lourdes Reig

Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori

Jordi Ros Ballesteros

Jordi Ros

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

Josefina Antonijuan Rull

Josefina Antonijuan Rull

Secretària general

Ana B. Cortinas Abad

Ana B. Cortinas

Cap del Gabinet del Rector

Lluís Monfort Peligero

Lluís Monfort

Gerent

Xavier Massó Pérez

Xavier Massó