Consell de direcció

Està format per diferents òrgans unipersonals generals (vicerectors i vicerectores, el secretari o secretària general, el o la gerent o gerenta i delegats i delegades del rector o rectora) i el o la cap de gabinet del rector. Assisteixen el rector o rectora en les seves funcions.

Rector Francesc Torres Torres
Vicerector de Política Científica Luca Pelà
Vicerector de Política Internacional Juan Jesús Pérez González
Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació Jordi Berenguer Sau
Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat Gemma Fargas Ribas
Vicerector de Transformació Digital Agustín Fernández Jiménez
Vicerectora de Docència i Estudiantat Núria Garrido Soriano
Vicerectora de Política Acadèmica Carme Pretel Sánchez
Vicerector d'Avaluació i Qualitat Santiago Silvestre Berges
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador Santiago Gassó Domingo
Vicerector de Projecció Territorial i Social Pep Simó Guzmán
Secretària general Margarida Espona Donés
Gerent Xavier Massó Pérez
Cap del Gabinet del Rector Carme Fenoll Clarabuch

Vicerector de Política Científica

Luca Pelà

Luca Pelà, vicerector de Política Científica

Vicerector de Política Internacional

Juan Jesús Pérez González

Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional

Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació

Jordi Berenguer Sau

Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

Gemma Fargas Ribas

Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat.jpg

Vicerector de Transformació Digital

Agustín Fernández Jiménez

Agustín Fernández, vicerector de Transformació Digital

Vicerectora de Docència i Estudiantat

Núria Garrido Soriano

Nuria Garrido web.jpg

Vicerectora de Política Acadèmica

Carme Pretel Sánchez

Carme Pretel, vicerectora de Política Acadèmica

Vicerector d'Avaluació i Qualitat

Santiago Silvestre Berges

Santiago Silvestre,  vicerector d'Avaluació i Qualitat

Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador

Santiago Gassó Domingo

Santiago Gassó, vicerector de Política de Personal Docent i Investigador

Vicerector de Projecció Territorial i Social

Pep Simó Guzmán

Pep Simó, vicerector de Projecció Territorial i Social

Secretària general

Margarida Espona Donés

Margarida Espona, secretaria general

Gerent

Xavier Massó Pérez

Xavier Massó, gerent

Cap del Gabinet del Rector

Carme Fenoll Clarabuch

Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector