Vicerectora de Política Internacional

Lourdes Reig Puig

Biografia

Lourdes Reig Puig

Lourdes Reig Puig és llicenciada en ciències biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en ciències del mar per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en comunicació científica, mèdica i ambiental per la Universitat Pompeu Fabra. Des de 2003 és professora titular adscrita al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) i vinculada a l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).

Com a investigadora forma part del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA). El seu camp de recerca és l’aqüicultura, un tema que ha desenvolupat en l’àmbit de la producció, com a directora tècnica d’una instal·lació d’aqüicultura durant vuit anys abans d’iniciar la seva activitat a la universitat. Ha dut a terme estades de mobilitat a la Universitat de Washington (Seattle, EUA) i al Centre Estatal de Control de Salut Íctica de la Baixa Saxònia (Hannover, Alemanya). Ha estat professora visitant a la Universitat de Califòrnia (Davis, EUA) i a la Universitat Politècnica de Dinamarca (Copenhaguen). És autora o coautora de més de 30 articles en revistes indexades i no indexades i d’un centenar de publicacions en congressos. Ha participat en nombrosos projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, així com en contractes de transferència de tecnologia. Actualment és directora de la Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat).

En l’àmbit de la gestió, va ser secretaria acadèmica (2005-2007), sotsdirectora de Promoció i Relacions Internacionals (2008-2010) i directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB, avui EEABB) (2011-2015). Ha estat coordinadora del màster interuniversitari en Aqüicultura (2006-2010). Ha estat vicerectora de Relacions Internacionals (2015-2017).

 


Funcions

  • Impuls de la presència internacional de la UPC.
  • Representació a les xarxes internacionals.
  • Mobilitat internacional (en coordinació amb el gerent, el vicerector de Política de Personal Docent i Investigador i la vicerectora de Docència i Estudiantat).
  • Dobles diplomes i títols conjunts (en coordinació amb el vicerector de Política Acadèmica).
  • Comunitats de coneixement i innovació (KIC) (en coordinació amb el vicerector de Recerca).
  • Promoció internacional de graus, màsters i programes de doctorat (en coordinació amb el vicerector de Política Acadèmica).
  • Promoció internacional de la recerca i la transferència de la UPC (en coordinació amb el vicerector de Recerca i el vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria).
  • Coordinació de l’aliança Unite!