Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

Josefina Antonijuan Rull

Biografia

Josefina Antonijuan Rull

Josefina Antonijuan Rull és llicenciada en ciències matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1993) i doctora en ciències matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (1999). Des de 2002 és professora titular d’universitat adscrita al Departament de Matemàtiques de la UPC. Ha exercit la docència a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i eventualment a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha escrit 3 manuals docents de nivell universitari i ha participat en un congrés, en jornades d’innovació docent i en un projecte d’innovació docent finançat.

En l’àmbit de la gestió, ha estat cap de secció del Departament de Matemàtiques de la UPC a Vilanova (2018-2021) i membre del Claustre Universitari de la UPC (2013-2021).

Com a investigadora, forma part del grup SARTI (grup de recerca Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació). La seva activitat s’ha centrat en la simulació numèrica aplicada a la dinàmica de fluids, a les arts de pesca i a l’anàlisi dels corrents marins i la dinàmica sedimentària. Ha participat en 9 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, i és coautora de 15 articles en revistes indexades i de 22 publicacions en congressos.Funcions

  • Promoció de projectes dins de l’àmbit de la sostenibilitat i la cooperació local i internacional.
  • Cooperació per al desenvolupament.
  • Actuacions contra el canvi climàtic (en coordinació amb el vicerector d’Arquitectura, Infraestructures i Territori).
  • Impacte social.
  • Polítiques d’igualtat de gènere:
   • Promoció de vocacions STEAM - gènere (en coordinació amb la vicerectora de Docència i Estudiantat).
   • Implantació de  la perspectiva de gènere en la docència (en coordinació amb la vicerectora de Política Acadèmica).
   • Accions per trencar el sostre de vidre en el PDI i PAS.
  • Atenció a la diversitat (en coordinació amb la vicerectora de Docència i Estudiantat).
  • Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.
  • Aules de la gent gran.